Uram, taníts minket szeretni!

Május 19.
Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, [...] mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak." (ApCsel 2,1.4)

A pünkösd szó görög eredetű, jelentése "ötven". Pünkösd ünnepe ötven nappal követi Húsvét ünnepét. Az Ószövetség népe ezen a napon aratási hálaadó ünnepet ült, ez később a Sínai-hegyi szövetség megünneplésének tartalmával bővült. A keresztyén pünkösd azért "épült rá", esik egybe a zsidóság ünnepével, mert Isten a Lelkét azon a napon "töltötte ki", amikor Jeruzsálem tele volt zarándokokkal. Nyilván ezért mondta Jézus a missziói parancs elhangzása után tanítványainak: "Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, [...] nemsokára Szentlélekkel kereszteltettek meg." (ApCsel 1,4-5) Az alkalom pedig megérkezett, a "széles e világ" eljött, ott van Jeruzsálemben! Pártusok és médek, ciréniaiak és római jövevények, zsidók és prozeliták ünnepelnek Jeruzsálemben. Ezt az Isten által teremtett alkalmat nem szalaszthatták el a tanítványok, ők is együtt voltak, mindnyájan. S a szó ismétlődik: "mindnyájan" megteltek Szentlélekkel! Az apostolok egyetértése mégsem feltétele a Szentlélek jelenlétének, ám annak hiánya esetén a széthúzás és az egymással való szembenállás megakadályozta volna a Lélek működését. Az egyetértés hiánya miatt szenvednek egyházaink! Állnak a templomok, hangzik a liturgia, prédikálnak a papok, ám a Lélek nélküli élet csak árnyéka vagy másolata az igazinak, bábjáték vagy panoptikum. Maga Isten sürget minket, mai Egyházát, s annak felekezeteit: könyörögjetek együtt a Szentlélek ajándékáért! Az első pünkösdkor tapasztalt nyelveken szólás ritka és rendkívüli kegyelmi adomány. Pál apostol nem tagadta a valódiságát, de fontosnak tartotta, hogy ha valaki nyelveken szól, azt más valaki magyarázza meg. S az Isten Lelkének sokféle kegyelmi ajándéka után a "legkiválóbbra" hívta fel a figyelmet a Szeretet Himnuszában (1Kor 13,1-13). A Szentléleknek nincs nagyobb ajándéka a szeretetnél! Ma akkor szól "nyelveken" Isten népe, ha a szeretet nyelvén szól, mert azt mindenki megérti! Szóljunk hát közelben és távolban a szeretet nyelvén Jézusunkról, s higgyünk ígéretében: abban, hogy a Lélek majd megtanít, mit kell mondanunk róla (Jn 14,26).
Uram!
Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten!
Igédet éltesd szívünkben!
Hogy lelkünk teljék meg veled,
Mert akkor lángol és szeret:
Jöjj, Vigasztaló, Szentlélek Isten! (EÉ 239,2)
Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.

Follow by Email