Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: február, 2015
2015. Nagyböjti idő:
1. hét.
Jón 3,1-10


Ninive, Asszíria egy nagy városa. Az asszír nép kegyetlen nép, mely a zsidókat különösen nem kedvelte. Jónás küldetése mai hasonlattal: menj el Szíriába az IÁ városába, és hirdesd, amit mondok neked!
Mivel  Jónás megtapasztalja Isten mindenhatóságát,azt,  hogy nem tud elmenekülni a prófétai küldetéstől, bár mindent megpróbált ("rühellé a prófétaságot" BabitsMihály: Jónás könyve), beáll a feladatba, s talán lehet benne nem kevés kajánság is, hogy megláthatja ennek az ellenséges városnak a pusztulását. Eszembe jut itt a Lk 9,54.  Ahogyan bízott abban, hogy lerázhatja magáról Isten küldetését, most lekicsinyli Isten Igéjének, üzenetének erejét is. Jó, ha belegondolunk abba, hogy egy sokistenhívő erős, nagy és gazdag város  népe vezetőivel együtt egy zsidó prédikálása hatására (mert szavai Isten erejét és igazságát hordozzák) szakít bűneivel, addigi züllött életmódjával, és nyilvánosan közösen bűnbánatot tart és megtér  S ahogyan bebizonyosod…