Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: augusztus, 2016

Zarándokúton: augusztus 28.vasárnap

Kétnapos pihenő után ma visszaérkezem Bódvaszilasra, hogy holnap, hétfőn elinduljunk Rakacára.
A nyugati csoport egész napos út után Sopronban tölti az éjszakát, holnap, hétfőn reggel Sopronkövesdre indulnak.
Háttérimát kérünk, de csatlakozni is lehet.
A zarándoklat pontos, napi üremezésű útvonala korábbi bejegyzésben olvasható.
Elérhetőségeink:
Nyugat:   06-30/9945-187
Kelet:       06-20/556-2840

Zarándokúton 08.23.

A mai napon (augusztus 23-án) a nyugati zarándokcsoport Jánossomorján van és pihenőnapot tartés csütörtökön indulnak tovább. Lelkes, bátor és állhatatos társakkal együtt, illetve ők önállóan teljesítenek szakaszokat. A keleti részen eddig egy nagycsalád zarándokolt végig egy szakaszt, és egy 78 éves hölgy jön velem két napon át.

Őszinte köszönetet mondok a szállásokért minden település illetékeseinek.

A vacsorákért is köszönetet mondunk, de  ne gondoljanak hálátlannak, ha azt mondom, hogy ehelyett sokkal nagyobb öröm lenne számunkra a csatlakozás, az együttimádkozás akár rövidebb szakaszra is. Erre kérem szépen azokat, akikhez még ezután jutunk el.    Holnap megyünk Putnokra, csütörtökön pedig Rudabányára. Az úthoz kérjük háttérimájukat.


"...töltsd be szolgálatodat"

Kedves Testvérek!
A hét végén harmadik alkalommal kezdődik el a Jerikó zarándoklat. Isten oltalmát, irgalmát  és áldásainak kiáradását kérjük gyermekeinkre, környezetünkre, nemzetünkre a jelen fenyegetettségben- mely támadás egész Európa ellen indult de minket is érint.( Róm.16.20,)  „Mert elvész az a nemzet az az ország amely nem akar szolgálni neked az ilyenek mindenestül elpusztulnak  Iz.60.12, viszont  ”Boldog az a nép amelynek az Úr az Istene” Mi hisszük, hogy Istennek semmi sem lehetetlen, ezért bízunk az Ő hatalmában, erejében és szeretetében. Márpedig „minden lehetséges annak, aki hisz”(Mt 9, 23) Isten mindnyájunk személyes megtérését kéri és sürgeti: kiemel aggódásainkból, a rohanó világból, kívánságaink szolgálatából, kihív kényelmes komfortzónánkból.  „Ti keressétek először Isten országát s annak igazságát, és ezeket is mind megkapjátok” Mt 6,33  „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket és arra rendeltelek, hogy gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bárm…

Dér Katalin: A Messiás 11.rész

A MESSIÁS PRÓFÉCIÁK, A SZABADÍTÓRÓL, DÉR KATALIN MŰSORA Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Hallgatóim, ebben a sorozatban a Messiásról szóló próféciákat olvastuk. Ezek arról szólnak, hogy kicsoda lesz a Messiás, milyen lesz Ő, sőt sok részletet is közölnek a Messiás életéről. Most már akkor fölmerül a kérdés, hogy vajon Jézus tudta-e magáról mindezt? Tudta-e azt, ami felőle meg van írva az Ószövetségben? Értette-e ezeknek a próféciáknak a valódi, rá vonatkozó értelmét vajon? Hogyha igen, akkor hogyan értette meg, milyen folyamatban értette meg ezeket, és milyen folyamatban vonatkoztatta saját magára? Gondolhatunk itt főleg a látszólag ellentétes, egymással ellentétes próféciákra, hogy a Messiás Isten Fia lesz és Emberfia ugyanakkor, hogy Júda Oroszlánja lesz és szelíd, ártatlan, áldozati Bárány, hogy szenvedő Szolga ugyanakkor örök Király, hogy legyőzött lesz (amikor meghal a kereszten) és mégis győzedelmes, és így tovább. Tehát hogyan rendezte magában Jézus mindezeket? Ez a kérdés,…
Jövő vasárnap délután elutazunk Esztergomba, és részt veszünk a ferences zarándoklat résztvevőivel  az esti szentmisén a ferences templomban, majd a vacsorát követően az esti eligazításon. Átadjuk a keleti csoport zászlaját a ferences zarándokoknak (melyet ők visznek Szécsényig és imádkoznak imaszándékainkért az érintett településeken), majd a helyi görög katolikus parókián töltjük az éjszakát. Kora reggel elindulunk Nyergesújfalu felé.
Szeretettel várunk minden egynapos és többnapos zarándokot.
Az útvonalunkon érintett plébániákon kérjük, hogy 2 liter szentelt vizet előkészíteni szíveskedjenek, melyet magunkkal viszünk és az útvonalat meghintjük vele.

Utunkra iránymutatásnak  az evangélium szolgál:

"Ezután az Úr más hetvenkét tanítványt választott ki és kettesével maga előtt küldte őket azokba a városokba és falvakba, ahová készült. 2Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. 3Menjetek! Úgy küldelek titeket, m…

Dér Katalin: A Messiás 10. rész

A MESSIÁS PRÓFÉCIÁK, A SZABADÍTÓRÓL, DÉR KATALIN MŰSORA Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Hallgatóim, ebben a sorozatunkban a legutóbbi alkalommal a Messiás születéséről szóló próféciákat kezdtük el olvasni. Láttuk, hogy ezek azért különösen fontosak, mert amikor a próféták a Messiás születéséről, egy gyermek születéséről számolnak be, akkor egyúttal a személyéről is beszélnek, az erkölcsi jelleméről is beszélnek, és hát a kilétéről, kicsoda a Messiás, erről is beszélnek a születés apropójából. Elég sok ilyen prófécia van, éppen ezért – és valamennyi ilyen, tehát a születéspróféciák mind – azok gyermekként mutatják be a Messiást, aki emberként jön a világra, ember, és ugyanakkor valamiképpen Istennel azonos vagy olyan, mint Isten, isteni tulajdonságai vannak vagy éppen Istennek a Fia, és így tovább. Tehát ember és isteni Személy egyúttal. Ilyen születéspróféciát Izajás prófétánál rögtön, szoros egymásutánban hármat is találunk, és olvasunk, éspedig a 7. fejezetben, meg 9.-ben és a …

Útitársak jelentkezését várjuk

Kedves Honfitársak, Testvérek!

Várjuk zarándoktársaink előzetes bejelentkezését az idei zarándoklatra a 06-20/556-2810, vagy a 06-30/9945-187 telefonon, illetve az emmanuel550gmail.com, és a zarándoklevel@gmail.com címen.
Kérem, hogy az a zarándoktestvér, aki a teljes útvonalra jelentkezett és többször is váltottunk üzenetet, szíveskedjék megkeresni telefonon, vagy e-mailen.

imádságos szeretettel: Kissné Rózsa Mária    Kiss Zoltán

Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.

Hány szív dobog a magyar nép jövőjéért? Hány lélek tudja csekély idejét áldozni a gyermekeiért, családjáért városáért mondott engesztelő zarándok-imára?
Nem a Holdon élünk, és nem egy virtuális, embertelen térben. Hús-vér emberek vesznek körül fájdalmakkal, gondokkal, betegségekkel, bűnökkel terhelten, és szomjaznak az Örömhírre. Krisztus küld, hogy a Tőle kapott kincset  megosszuk másokkal is.
"aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, 30százannyit kap, most ezen a világon otthont, testvért, anyát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –, az eljövendő világban pedig örök életet. Mk 10,29-30
Miben áll a mi hitünk? Mi a tartalma? Mi az ereje? Készek vagyunk-e a vasárnapi misén túl áldozatot hozni Istennek, aki kész volt halálra adni önmagát értünk? Vagy csak kifogásokat keresünk, hogy kényelmes életünket ne zavarja meg semmi?
 Lk 
Az elmúlt vasárnapi evangéliumban így szól az Úr az önelégült emberhez:

"Esztelen, …

A szent szolgálat

Az augusztus 15-vel kezdődő Jerikó zarándoklat,  körbeimádkozása az országunknak, (imával történő betakarása nemzetünknek és Isten áldásainak leimádkozása a településekre, a közösségekre, a családokra, könyörgés a hit elmélyítéséért, azért, hogy beleálljunk krisztusi küldetésünkbe) missziós szolgálat.
Nem szükséges bizonygatni fontosságát, halaszthatatlanságát.
"Ám valamennyien arra kapunk indítást, hogy fogadjuk el ezt a hívást: lépjünk ki a saját kényelmünkből, legyen bennünk bátorság eljutni az összes perifériára, ahol szükség van az evangélium világosságára" Ferenc pápa: Evangelii Gaudium 16. o.

Így tehát a Szentatya hívó szavára hallgatva végezzük ezt a missziós szolgálatot.

Ez a szolgálat hazaszeretettől fűtött, Isten végtelen jóságában, pazarló szeretetében gyökerező áldozat, felajánlás, de egyben ajándék és Istentől kapott méltóság

"Szentelődjetek meg holnapra, mert az Úr csodát tesz körötökben" Józs 3,5

A zarándoklat óráiban személyes kapcsolatunk elmélyül…