Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: július, 2017

LELKI ÚTRAVALÓ - KONTRA-, KO-, ÉS PROEGZISZTENCIA - "Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet"

Kép
Jézus mondta:"Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak." (Mt 5,43-45)

SZENTLÉLEK JÖJJ LOBOGÓ LÁNG - Dicsőítő énekek

Kép

LELKI ÚTRAVALÓ - A látszat sokszor csal!

Kép
Jézus mondta:"Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tövisbokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket." (Mt 7,15-20)

NEMES OLAJFÁBA OLTVA - "Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt"

Kép
Jézus mondta:"Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, és tűzre vetik. [...] Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát." (Mt 7,17-21)

LELKI ÚTRAVALÓ - "Aki hisz énbennem, ne maradjon sötétségben"

Kép
Jézus felemelve a hangját ezt mondta:"Aki hisz énbennem, az nem énbennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem; és aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon sötétségben." (Jn 12,44-46)

LELKI ÚTRAVALÓ - Légy jó gazda!

Kép
Jézus mondta:Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. (Lk 16,10)

ÚTRAVALÓ - Ti vagytok a világ világossága!

Kép
Jézus mondta: "Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódnia, és ismertté ne válna. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok! Mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé." (Lk 8,17-18)

LELKI ÚTRAVALÓ - A fájdalmak mélyén van a legközelebb hozzád az Úr

Kép
Jézus mondta: "Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj! Mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyjafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig azt mondja atyjafiának: Ostoba! - méltó a főtörvényszéki eljárásra, aki pedig azt mondja: Bolond! - méltó a gyehenna tüzére." (Mt 5,21-22)

PRÓFÉCIÁK A VÉGIDŐKRŐL (Jelenések Könyve) 13. rész - Dér Katalin előadása

Kép
Kedves Olvasóink, a végidők próféciákról szóló sorozatunkban legutóbb az Antikrisztus és a hamis próféta megjelenéséről volt szó. De nyitva maradt még két fontos kérdés a Jelenések könyvének 13. fejezet 3-as és 4-es verseiben ugyanis azt olvassuk, idézem:
Az egész föld csodálja és követi a fenevadat (az Antikrisztust). És imádják majd őt, meg küldőjét, a sátánt.

LELKI ÚTRAVALÓ - A te igazságod mennyit nyom a latba?

Kép
Jézus mondta:"Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és a farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába." (Mt 5,20)

LELKI ÚTRAVALÓ - Új életre támadni-Krisztus szemével látni

Kép
[András] mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: "Megtaláltuk a Messiást" - (ami azt jelenti: Felkent). Odavitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: "Te Simon vagy, Jóna fia: téged Kéfásnak fognak hívni" - (ami azt jelenti: Kőszikla). (Jn 1,41-42)

LELKI ÚTRAVALÓ - Mester, te vagy az Isten Fia, te vagy Izráel királya!"

Kép
Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik feléje, azt mondta róla: "Íme, egy igazi izraelita, akiben nincsen álnokság." Nátánáel megkérdezte tőle: "Honnan ismersz engem?" Jézus így válaszolt neki: "Mielőtt Fülöp idehívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál." Nátánáel így szólt hozzá: "Mester, te vagy az Isten Fia, te vagy Izráel királya!" Jézus így válaszolt neki: "Mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni." (Jn 1,47-50)

ÚTRAVALÓ - Ha másnak nem világítunk, fényünk kialszik!

Kép
Jézus mondta: "Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódnia, és ismertté ne válna. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok! Mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé." (Lk 8,17-18)

JERIKÓ ENGESZTELŐ GYALOGOS ZARÁNDOKLAT - Bónum TV Riport

Kép
Jerikó engesztelő gyalogos zarándoklat - Bónum TV Riport

NEMZETI ENGESZTELÉS A JERIKÓ ZARÁNDOKLAT KERETÉBEN

Kép
Abban a szilárd hitben nemzetünk megannyi szentjével és Mindszenty bíborossal együtt hisszük, hogy Istennek csodálatos terve van nemzetünkkel, és Ő arra vezet, hogy megvallva bűneinket térjünk meg hozzá, és kérjük a Szentlélek megújító kegyelmét.

LELKI ÚTRAVALÓ - Jézus elhívása ma neked szól: "Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!"

Kép
Jézus akkor így szólt Simonhoz:"Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!" Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt. (Lk 5,10-11) Jézus előző szava - "Evezz a mélyre!" - Simon mesterségére, csak a halászatra vonatkozott.