LELKI ÚTRAVALÓ - Jézus elhívása ma neked szól: "Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!"


Jézus akkor így szólt Simonhoz: "Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!" Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt. (Lk 5,10-11) Jézus előző szava - "Evezz a mélyre!" - Simon mesterségére, csak a halászatra vonatkozott.
 A nagy halfogás bizonyította, hogy a Mester hatalma felülmúlja a halász minden addigi tapasztalatát. Most merőben más feladatra hívja el Simont és társait. Az embermentés hivatását bízza rájuk. Hívja őket, pedig jól értette a megrendült Simon mentegetőzését: "Eredj el tőlem, Uram!" Kicsinységem nem mérhető nagyságodhoz, gyarlóságaim nem illenek megközelíthetetlen szentségedhez. Te és én nem illünk össze! Nem győznél szégyenkezni miattam! Jobban jársz, ha messze elkerülsz! 

Jézus azonban nem tágít. Mint annyiszor az evangéliumban, csendes szóval biztatja a halászt: "Ne félj!" Meg kell látnod, hogy a csoda mögött, a soha nem tapasztalt hatalmas zsákmány mögött nemcsak hatalmam, de kegyelmem is rejtőzik. Nem baj, ha alkalmatlannak tudod magad a szolgálatomra. Az szokott igazán alkalmatlan lenni, aki túlságosan is meg van győződve alkalmas voltáról. A kockázatot nem te, hanem én vállalom minden elhívott szolgámért. Bizonyára előfordul majd, hogy szégyent hozol a fejemre, hogy miattad gyaláznak engem. 

Ám nem is küldhetek megbotlott emberek közé hibátlanokat, hűtlenek világába ötcsillagos hűségeseket. Ha elbotlasz, felemellek, ha rossz irányban indulsz, utánad megyek. Ám azzal is rólam teszel tanúságot, hogy segítségemmel fel lehet állni a botlásból, s vissza lehet találni a rossz útról is. Éppen így fogsz bizonyságot tenni rólam, aki "az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket, ahogy kell" (Ez 34,16). Simon Péteren kívül András, majd Jakab és János hallották a Mester hívását. 

Azonnal el is indultak. Otthagytak mindent, a partra kivontatott hajókat s a hatalmas zsá kmányt is. Jézus szolgálata teljes életváltozást követelt. Három évig jártak együtt Jézussal. Az volt a "kiképzésük". Ugyanakkor - a mennybemenetel után - emberhalász szolgálatuk alatt is megmaradtak Jézust követő tanítványnak. Így lehetett eredményes a szolgálatuk. Tőlünk is ezt várja Urunk, hiszen ő mondta: "Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen [...]." (Jn 12,26) 

Urunk!

Szolgálatra, tettre készen ma is útnak indulunk,

Erőt, áldást tőled kérünk, tőled várunk, hű Urunk.
Te adj nekünk testvérszívet, együtt érzőt, meleget!
Hadd ragyogjon minden szóban, minden tettben szeretet!(EÉ 475,2-3)

Ámen.


Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.

Follow by Email