LELKI ÚTRAVALÓ - KONTRA-, KO-, ÉS PROEGZISZTENCIA - "Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet"


Jézus mondta: "Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak." (Mt 5,43-45)

Krisztus háromféle magatartásról szól ebben a jól ismert igében. Ezt a hármat képek fejezik ki: a puska, a kerítés és a napsugár.

A puska, mint gyilkos fegyver a kontraegzisztenciát jelképezi. Ennek jelszava: "ártani!" Célja a másik ember, a másik nép legyőzése. Eszköze az erőszak és a gyűlölet. Ebből a gondolkodásból fakadtak a háborúk. A győzelem "csak puskapor kérdése", egy-egy nép jövője pedig "vagonkérdés". Ez begyűrűzött az egyházba is, ebből születtek az inkvizíciós perek, a keresztes hadjáratok. Ugyan "kegyes" gondolattal indokolták: "Meg kell semmisíteni a másikban a feltételezett gonoszt!" - ezt a másik ember elpusztításával akarták elérni. S ki tartja számon, egy-egy családban mire vezetett az erőszak és a gyűlölködés?! Még imádság is született a gyűlölet érdekében: "Add, hogy többé meg ne bocsássunk annak, aki ellenünk vétett!" "Gyűlöld ellenségedet!" - ezzel az örökséggel szállt szembe Jézus.

A kerítés a koegzisztencia jelképe. Az egyik ember ott él a másik mellett, az egyik nép a másik mellett. Jelszava: "nem ártani!" Cél a rend fenntartása. Eszköze a jog és a törvény. A vasfüggöny és a berlini fal kettéválasztotta a világot, ám a kerítésen nem volt átjárás. Az egyház rezervátumba vonul vissza, ott is érvényesül a "be nem avatkozás" törvénye. A szeretet parancsa csak a legközelebbire érvényes: "csak azt szeretem, aki engem szeret." Ez a "hűvös egymásmellettiség" élete. Több az előzőnél, de messze van Jézustól

Jézus a harmadik jelképet ajánlja, ez pedig az Isten napsugara. A proegzisztencia jelszava: "használni!" Célja a megértés és a szolgálat. Eszköze a szeretet és a bűnbocsánat. A gonoszok és a jók ablakain egyaránt beragyogó napsugár az Isten személyválogatást nem ismerő szeretetéről prédikál. Krisztus pedig ellenségeiért imádkozik a kereszten. Csak ez a szeretet győzi le a gyűlöletet, ennél nagyobb hatalom égen-földön nincs! A nagyvilágban az erős országok segítik a gyengéket, s erre a lelkületre az Isten népének kell példát mutatnia. Nem könnyű ez a példaadás. Jézustól, a tőle kapott bocsánat erejéből meg kell tanulnunk ellenségeinkért imádkozni!

Uram!

Köszönöm, hogy nekem is megbocsátottad bűneimet, irgalmas vagy hozzám. Segíts, hogy bocsánatod ereje újra meg újra engem is képessé tegyen a megbocsátásra. Taníts meg szeretni azokat, akik nem szeretnek! 

Ámen.


Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.

Follow by Email