Bejegyzések

Raneiro Cantalamessa atya imája a Szentlélek kiáradásáért

A vizen járás hite

Tökéletesség (de milyen?)

Sürgős imakérés

Legyen a béke teveled!

Lelkigyakorlatok a Kunszentmártoni lelkigyakorlatos házban

Az engedelmesség erénye

Reménységünk az Úr

Uram, Istenem, hadd legyek munkatársad!

Eljegyezlek magamnak örökre...

Attól függ kinek a kezében van. ..

"Ne igazodjatok e világhoz!"

Helmut Lungenschmid tanúságtétele a halálon túli életről

Follow by Email