Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: március, 2017

Henri Boulad: Hiányoznak ma a próféták

Kép
Az egyiptomi jezsuita szerzetes csodálja a pápát, de nem ért vele egyet. Szeretett volna francia állapolgár lenni, ám kétszer elutasították a kérelmét. Hazánk viszont befogadta, ez pedig jó alkalom egy kiadós beszélgetésre. Henri Boulad március 16-án az Országházban ünnepélyesen megkapta a magyar állampolgárságot. Ebből az alkalomból interjút terveztünk készíteni vele, ám megtudtuk, hogy sok programja, előadása van magyarországi tartózkodása során, közben sorban állnak nála az újságírók hasonló interjúkészítési szándékkal. Azt láttuk helyesnek, ha a sok pihenést igénylő idős szerzetest nem terheljük tovább, ezért megállapodtunk a Boulad atyának tolmácsoló Pozsgai Nóra újságíróval, hogy kettejük személyes beszélgetésének írott változatát hozzuk nyilvánosságra a SZEMléleken. Az alábbi interjú rövidebb formában március 21-én volt hallható a Magyar Katolikus Rádióban, ide kattintva meg is hallgatható. A hosszabb változatot a rádió főszerkesztőjének hozzájárulásával közöljük. – Boulad atya …

Imádság, böjt, irgalmasság

Aranyszavú Szent Péter püspök beszédeiből (Sermo 43: PL 52, 320. 322) Amit imádkozva kérünk, amiért böjtöléssel esdeklünk, azt az irgalmasság cselekedetei által nyerjük el Testvérek, három dolog élteti a hitet, állandósítja a buzgóságot, és őrzi meg az erényt: az imádság, a böjt és az irgalmasság. Amit imádkozva kérünk, amiért böjtöléssel esdeklünk, azt az irgalmasság cselekedetei által nyerjük el. Imádság, böjt, irgalmasság; ez a három egységbe tartozik, és egymást élteti. Az imádságnak ugyanis a böjt a lelke, a böjtöt pedig az irgalmasság élteti. Ne próbáljuk szétválasztani őket, mert nem választhatók el egymástól. Ha valakinek a lelkében csak az egyik van meg, vagy ha nincs meg valakiben egyszerre mind a három, az annyi, mintha egyik se volna benne. Tehát, aki imádkozik, böjtöljön is; aki böjtöl, irgalmasságot is gyakoroljon; hallgasson a kérő szóra, mert aki kér, azt szeretné, hogy meghallgatást nyerjen; Isten annak az embernek a kérését hallgatja meg, akinél mások kérő szava nem…

Dániel ptóféta XXI. századi imája

Hozzád könyörgök, Uram, félelmetesen nagy Istenem, Te híven megőrzöd szövetségedet s irgalmadat azok iránt, akik szeretnek téged, és megtartják parancsaidat. Vétkeztünk, gonosz életre adtuk magunkat, gonoszságot műveltünk, elfordultunk parancsaidtól és törvényeidtől. Sőt szolgáidat, prófétáidat sem követtük, akik nevedben szóltak vezetőinkhez és atyáinkhoz, meg az egész néphez is. Az igazság mindig a tiéd, Uram, a miénk pedig a szégyenpír, amiként ma is. Miénk, az országé, a szent város lakóié,  választott népedé, közelben és távolban is, ahová elűzted őket gonoszságaik miatt, amelyekkel, Uram, vétkeztek ellened! Az arcpirulás a miénk, Uram: bűnös vezetőinké és atyáinké, mert vétkeztünk ellened. Viszont az irgalom és megbocsátás a tiéd, Urunk és Istenünk.
Mert elfordultunk tőled, nem fogadtuk meg szavad; nem követtük Urunk, Istenünk törvényeit, amelyeket szolgái, prófétái által adott ő nekünk.
Istenünk, fordítsd felénk füled és hallgass meg minket. Nyisd ki a szemed, és lásd meg elhagyato…

Meg kell térnünk! Varga Laci atya tanítása

A keresztségünkkel azt vállaltuk, hogy ezen az úton fogunk járni. Amikor megvallod, hogy keresztény vagy, emellett teszel hitet.
Vagy így érdemes csinálni, vagy sehogy.

Élet Krisztusban. Nincs más lehetőségünk!
Hallgasd végig és indulj!

http://www.keresztenyelet.hu/video/5737/

Eperjes Károly: Az élet kultúrája vagy a halál civilizációja (A magyar költészet napján)

A keresztény ember azért él hogy Istent megismerje, Őt szeresse, és eljusson az örök üdvösségre. Itt a földön törekszik megélni az életszentséget, ami a krisztusi szeretet megvalósítása:
"Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!35Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.”
Isten kezének áldásait, oltalmát, ajándékait naponta megtapasztalhatjuk, ha nyitott a szívünk Őfelé. Ezekről az áldásokról tanúságot is kell tennünk, hogy erősödjék a mi hitünk és ez erősíti mások hitét is. Ha kapunk valamit Tőle, azzal köszönhetjük meg, hogy a mások előtti megvallással megdicsőítjük a nevét. Egy ilyen tanúságtételt hallhatunk Eperjes Károly színművésztől.
http://www.magnificat.ro/portal/index.php/hu/szent-ferenc-alapitvany/bentlakootthonaink/255-szekelyhid/13631-14-aranyperc-eperjes-karoly-szinmuvesz-urral
A 2017-es évben Isten hívásának engedelmeskedve folytatjuk az engesztelő imazarándoklatot magyar nemzetünkért.
A zarándoklat mottója:
"Szentelődjetek meg holnapra, mert az Úr csodát tesz körötökben" Józs 3,5
A zarándoklat célja: közbenjárás Magyarországért, a magyar nemzet lelki és erkölcsi megújulásáért
A zarándoklat feladata: imában körüljárjuk Magyarországot, minden településre, egyházközségre, családra, termőföldre, vállalkozásra, vezetőre kérjük Isten áldásának gazdag kiáradását, tanúságot teszünk az Úr szeretetéről, hűségéről, és hirdetjük az evangéliumot.

Ha megérintette a szívedet ez a szolgálat, ha Isten Téged is meghívott, hogy hirdesd az Ő dicsőségét, várjuk a bejelentkezésedet a  zarandoklevel@gmail.com  címen.
A zarándoklat tavalyi útvonala:

nyugati csoport keleti csoport
Aug.          15:h         Nyergesújfalu                     Márianosztra                   16             Dunaalmás / Neszmély/    Kemence                   17             Komárom              …