Eperjes Károly: Az élet kultúrája vagy a halál civilizációja (A magyar költészet napján)

A keresztény ember azért él hogy Istent megismerje, Őt szeresse, és eljusson az örök üdvösségre. Itt a földön törekszik megélni az életszentséget, ami a krisztusi szeretet megvalósítása:
"Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!35Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.”
Isten kezének áldásait, oltalmát, ajándékait naponta megtapasztalhatjuk, ha nyitott a szívünk Őfelé. Ezekről az áldásokról tanúságot is kell tennünk, hogy erősödjék a mi hitünk és ez erősíti mások hitét is.
Ha kapunk valamit Tőle, azzal köszönhetjük meg, hogy a mások előtti megvallással megdicsőítjük a nevét.
Egy ilyen tanúságtételt hallhatunk Eperjes Károly színművésztől.

http://www.magnificat.ro/portal/index.php/hu/szent-ferenc-alapitvany/bentlakootthonaink/255-szekelyhid/13631-14-aranyperc-eperjes-karoly-szinmuvesz-urral

Follow by Email