Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: február, 2017

Dér Katalin: Próféciák a végidőkről VI. rész

Kedves Hallgatóim, az utolsó időkről szóló sorozatban eddig a világtörténelem folyamatáról és végkimeneteléről olvastunk Dániel próféta 2. könyvének a 2. fejezetében, ahogy ezt Isten látja. A következőkben, a folytatásban a végidő megismerésének egy újabb szintjére lépünk, az annak során bekövetkező, konkrét eseményeket tekintjük most már át, persze több adásban. Ezt megelőzően azonban szeretném felhívni kedves Hallgatóim figyelmét, hogy a Kairos kiadónál megjelent új könyvem, címe: Édentől Bábelig, avagy a bibliai őstörténet. A könyv anyaga először itt, a Mária rádióban hangzott el, az ugyancsak „Édentől Bábelig” címet viselő sorozatban, 2014-ben és 2015-ben. A mostani kötet is, akárcsak a sorozat, tehát a szóbeli változat, az ősidő eseményeiről szól, amelyeket a Biblia első nagy egysége, a Teremtés könyvének első 11 fejezete tartalmaz. Ide tartozik maga a teremtés története, majd az első bűn eseménye, Káin és Ábel története, a vízözön és Noé históriája, azután a bábeli torony építése…

Lelki útravaló a mai napra Február 5. vasárnap

Jézus mondta: "A példázat pedig ezt jelenti: A mag az Isten igéje. [...] Akiknél a sziklás földre esett, azok amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük: ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak." (Lk 8,11.13)
Megtörtént a magvetés. A sekély talajban kikelt a mag, ám gyenge gyökere nem tudott mélyre hatolni, a szikla ezt megakadályozta. Nedvesség sem igen akadt, az is mélyen beszivárgott a kövek között, vagy elpárolgott a szikrázó napsütésben. S a kis növényt éppen az éltető napsütés szárította ki. Elpusztult, termést nem hozott. A különböző "talaj" a különböző emberi szív. A sziklás talaj a könnyen lelkesedő, mindent vállaló és gyorsan lecsillapodó embert példázza. Azt, aki "örömmel fogadja az igét", helyesel és lelkesedik. Mindenben igazat ad az Istennek. Ígéreteket fogalmaz meg, másokat is szolgálatok vállalásra buzdít. Ám lelkesedése csak szalmaláng, alig lobban fel, máris hamvába hull. Kitartása nincs.…

Lelki útravaló a mai napra Február 4. szombat

Kép
Jézus mondta: "A példázat pedig ezt jelenti: A mag az Isten igéje. Akiknél az útfélre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek." (Lk 8,11-12)
Jézus a tanítványainak magyarázta példázatát, noha nekik ismerniük kellett volna annak értelmét. Most ők hallgatják Jézus igehirdetését, de nincs messze az idő, amikor kiküldi őket "széles e világra", s akkor ők végzik majd a magvetést. A mag az Isten igéje. Isten szava tehát, általa teremtette a világot, minden teremtményét, végül az embert. A "képére és hasonlatosságára" alkotott embert szavával meg is szólította. Azóta is "...sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fia által szólt hozzánk [...]" (Zsid 1,1-2). Ma is szól az Isten. Leírt szavait a Szentírás tartalmazza. A mai magvetők elolvassák az Írást, a benne foglaltakkal foglalkozva a Szentlélek segítségéért tusakodnak, s…

Lelki útravaló a mai napra Február 3. péntek

Kép
Jézus mondta: "Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott." (Lk 8,5-8)
Jézusnak a magvetőről szóló példázatát olvasva azonnal feltűnik, hogy az ilyen magvetés már a múlté. Ma csak virágmagot és zöldséget veteményeznek kiskertjükben kézzel az emberek. Kint a határban vetőgépek dolgoznak, s a mélyszántással és gyomirtással jól előkészített talajba adagolják a vetőmagot. Igaz, a legkorszerűbb mezőgazdaság sem tudja garantálni a bő termést, hiszen a kikelt növényt megtizedelheti a szárazság, elöntheti az árvíz, tönkreteheti a késői fagy vagy a jégeső. A gabona a szabad ég alatt "alszik" az aratásig. A mindennapi kenyér ma is Urunk kezéb…