Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: augusztus, 2015

Jelentkezés a zarándoklatról 08.28.

Kedves Testvérek!

Bódvaszilasról jelentkezem, itt nyílt először lehetőségem rá.
Bátorítok mindenkit, hogy ne ijedjen meg nekiindulni a saját engesztelő, közbenjáró, megtérésre vezető útjának! Teméntelen gáncs, emberi ítélkezés, rosszindulat, elterelő és megtévesztő próbálkozás akar keresztbe tenni, és sokszor a legközelebbi, legkeresztényibbnek hitt helyről jön az ütés, de Isten, aki a megpróbáltatásokban is ott van velünk, erőt ad a harcra.

Harcolni fognak ellened, de nem győznek le, mert veled vagyok, hogy megmentselek és megszabadítsalak, – mondja az Úr. Jer 15,20

Az adott helyzetre, a napi aktuális kérdésekre is csak az Isten jelenlétével átitatott, Istennek átadott életű ember tud adni.
Az adott ütemterv szerint haladunk, Hídvégardó települést el kellett kerülnünk a helybeli plébános utolsó napon kinyilvánított elutasítása miatt, így Bódvaszilasra érkeztünk, innen Rakacára, majd Hernádvécsére megyünk, ezután pedig a kedves Hollóháza vár minket.

Kérem napi imáitokat, és várok minden…

Te is lehetsz angyal

Augusztus 27.

"...és ti mégsem estetek abba a kísértésbe, hogy engem testi
erőtlenségem miatt megvessetek vagy megutáljatok, hanem úgy
fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust." (Gal 4,14)
Szaladtam, hogy végre megkezdjem a fűnyírást, amikor a bejárati
ajtóban teregetésre váró, ruhákkal teli kosárba botlottam.
Biztosan nem véletlenül... Gyorsan felkaptam, úgyis egy irányban van
a fűnyíró és az udvari ruhaszárító. Pikk-pakk, már száradhattak
is a ruhák, és még a vihar előtt a füvet is sikerült lenyírnom.
Este a vacsoránál a feleségem azt mondta a gyerekeknek: "Ma angyal
járt nálunk, kiteregette a frissen mosott ruhákat, és még az eső
előtt meg is száradtak!" Erre mind a három gyermek kórusban,
mosolyogva azt válaszolta: "Apa volt az angyal!"
Angyal ilyen hétköznapi küldetésben? Hát nem nagyobb dolgokat
cselekszik egy angyal?
Az angyalok Isten segítőtársai, akik a szükségben lévő emberekhez
küldetnek. Miről lehet őket felismerni? Fehér ruhában, fejük
felett f…

Akarom! Kérem!

Augusztus 12.
"Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez, nektek tehát örülök. De szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra." (Róm 16,19)
"Vasvillával nem lehet szilvát aszalni!" Kedvenc régi magyar filmem a Felmegyek a miniszterhez című alkotás, amelynek főhőse, Balogh Bódog (Páger Antal) szavajárása ez, aki miatt a most alakult téesz vezetősége igen nagy gondban van. Ő ugyanis az utolsó egyéni gazda Rendes községben, és amíg nem lép be, nem adhatják a szövetkezetnek a "Száz százalék" nevet. Bódog azonban mindig túljár a beszervezők eszén, akik hol csellel, hol erőszakkal akarják belépésre kényszeríteni.
Pál apostol egy számára ismeretlen gyülekezetnek ír, hogy a Krisztussal és az egymással való még bensőségesebb közösségre "bírja rá" a címzetteket. Mégis, levelének végéhez közeledve egyre kedvesebben szól. Szavai nem puszta udvariasságról árulkodnak, nem is afféle captatio benevolentiae-ve l (a jóakarat felkelt…

általános tájékoztató a zarándoklatról

2014-ben Isten indításának engedelmeskedve  végigjártuk Magyarország határait, hogy imádsággal engeszteljünk nemzetünkért, népünkért, gyermekeink jövőjéért.  Istennek csodálatos terve van a magyar nemzettel.  „Szentelődjetek meg holnapra, mert az Úr csodát tesz körötökben” Józs 3,5 Utunkban állnak bűneink, melyeknek súlya, ránk nehezedik, és szennye elhomályosítja látásunkat.  Látnunk kell azonban, hogy milyen sok talentumot kapott ez a nép, hogy ennek a népnek hány nagy szentet, lángelmét, világszerte ünnepelt művészt adott, hogy oltalmazó karja hány katasztrófából, végveszélyből emelt ki, hogy történelmünkön végigvonulóan adott példaképeket, merre kell haladnunk és hogyan lehet együtt szolgálni Istent és  hazát. Isten hűséges. Szeretete és irgalma ma is árad felénk. A kérdés az, elfogadjuk-e? "megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? És megtagadhatja-e szeretetét méhe szülöttétől? S még ha az megfeledkeznék is: én akkor sem feledkezem meg rólad.16Nézd, a tenyeremre rajzoltalak…

Mi is ez?

2014-ben Isten indításának engedelmeskedve  végigjártuk Magyarország határait, hogy imádsággal engeszteljünk nemzetünkért, népünkért, gyermekeink jövőjéért.  Istennek csodálatos terve van a magyar nemzettel. Ezernyolcszáz kilométeren  negyvenegy napon át az ország nyolcvannégy  határmenti településének vezetőivel, lakosságával együtt  több százan imádkoztunk a magyar nemzet lelki és erkölcsi megújulásáért, az Istennel és egymással való kiengesztelődésért. Hisszük, hogy mindnyájunknak, akik ebben a hazában élünk, helyünk van ezen a zarándoklaton, és itt van a helyünk!   Köszönetet mondunk az áldozatkész segítségért a vendégszeretetet adó  polgármestereknek, lelkészeknek akik komoly áldozatokat vállaltak,  és nem kevésbé a szervezőknek, akik komoly munkát végeztek, hogy a zarándoklat zavar, nehézségek nélkül rengeteg kegyelmet sugározva  érhetett véget. Ezt az imaösvényt járjuk idén is. Szeretnénk, ha egyre többen hallanák meg Isten hívását az engesztelésre, és csatlakoznának a zaránd…

A Jerikó zarándoklat térképe

Kép
Kedves Olvasók, reménybeli zarándokok!

Ismét közzétesszük a 2015. évi Jerikó zarándoklat ütemezett útvonalának térképét. 

Prófétai tettet végez az, aki terjeszti, megküldi ismerőseinek, meghív másokat a zarándoklatra, engedélyt kér plébánosától, hogy vasárnapi szentmiséken elhangozzék, hirdetőtáblákon , helyi médiákban megjelenjen.  Élénken buzdítalak Titeket erre!!! 

Indulás egy hét múlva Alapfelszerelés több napos zarándoklathoz

ALAPFELSZERELÉS többnapos zarándoklathoz A hátizsák teljes súlya minél kisebb legyen, lehetőleg legfeljebb a testsúlyunk 10-15%-a. bakancs (magasszárú, vízálló, könnyű) könnyű szandál vagy papucs  hátizsák (minél nagyobb, de könnyű, sokzsebes, vízálló burkolattal) kis hátizsák (ha viszik a nagycsomagunkat, akkor ebbe pakolunk) polifoam hálózsák  kulacs (vizesflakon) bögre RUHÁZAT ( A teljes menyiség, a rajtunk lévővel együtt, érdemes nylon szatorba csomagolni, hogy ne nyirkosodjon) túrazokni 2-3 pár alsónemű 2-3 db túra atléta (speciálisan nedvszívó) 2 db kamásni 1 pár hosszú nadrág 2 db (könnyen száradó, lecipzárazható szárral)                 derékszíj 1 db ing 2 db póló 2 db polár (vagy pulóver) 2 db esőkabát 1 db széldzseki 1 db sapka vagy karimás kalap 1 db (fürdőnadrág) TISZTÁLKODÁS mosópor vagy folyékonymosószer kis flakonban  tusfürdő törölköző fésű borotválkozó szett körömvágó csipesz WC-papír  ÉLELMISZER legfeljebb egy kis csoki gyümölcs vagy kolbász, de hosszú útra ez is felesl…

NOMEN EST OMEN

Augusztus 6.

"...megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a
kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé,
és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb."
(Fil 2,8-9)


"A név intő jel, maga a végzet, maga az ember!" (Titus Maccius
Plautus, Kr. e. 250-184) Wilhelm Busch szerint Jézus a mi sorsunk.
Édesapám nevét kaptam, amikor megszülettem. Mindig csodáltam
határozottságát. Döntéseit hamar meghozta, nem hezitált. A Károly
név a karvaly ragadozó madár eltökéltségét, de kegyetlenségét
is magában hordozza az erőtlenebbek vesztére. Nevem a velem
született természetem találó megjelölése.
Isten Fia, az örök Ige Atyjától a Jézus nevet kapta, amikor a bűn
által megrontott világba emberi testet öltve jelent meg. A
"Szabadító" név mögött Isten megváltó terve jelenik meg: "ő
fogja megszabadítani népét bűneiből" (Mt 1,21). Jézus nevét
ismerték az ördögök is. Rettegtek is tőle. Az ő nevét
segítségül hívók betegségekből gyógyu…

Hogy lelkem énekeljen neked, és ne hallgasson soha, Uram, Istenem, mindörökké dicsőítelek!

Augusztus 4.

"...az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus
által örökkön-örökké. Ámen." (Róm 16,27)
Pál apostol levele a Mindenható magasztalásával kezdődik, és azzal
is zárul. Bármiről is ad hírt Pál, bármilyen élethelyzetben is
szólal meg, minden gondolatával arról tanít, hogy Isten uralja,
kormányozza és tartja ezt a világot. Minden az Úr akarata, döntése
szerint történik, aki kegyelemmel munkálkodik értünk. Mintha a
zsoltáros öröménekét hallanánk: "Mily drágák nekem szándékaid,
Istenem, mily hatalmas azoknak száma! Számolgatom, de több a
homokszemeknél, és a végén is csak nálad vagyok." (Zsolt 139,17-18)
Pálnak ez a kegyelem az öröme, reménye, szolgálatának
mozgatórugója. Azt az Urat hirdeti, aki fényével beragyogta
damaszkuszi útját (ApCsel 9,3), aki tartotta, formálta
szolgálatában (2Kor 3,18), aki megmutatta életcélját (2Tim 4,8).
Gondolataiban Isten dicsőítésétől indul és Isten magasztalásához ér, mert az Úr lett számára a minden mindenekben.
Ez az evangél…

Ragyog a te világosságod?

Augusztus 3.
"Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat." (Mt 5,1Amikor pünkösdről tanítok, az asztali lámpámat szoktam bevinni a hittanórára, és eljátszom a gyerekekkel: "Lámpa, világíts!" Persze a lámpa nem világít. A gyerekek kórusban mondják: "Tessék bedugni a konnektorba! Csak akkor világít, ha áramot kap." Ez jól szemlélteti, hogy szükségünk van arra, hogy az Úr Jézus betöltsön az ő Szentlelkével. Csak így tudunk világítani.
Amikor Jézus parancsként mondja: "Úgy ragyogjon a ti világosságotok...", akkor ő azt komolyan is gondolja. Tudja, hogy ez lehetséges - ezért parancsolja. Biztos vagyok benne, hogy nem adna tanítványainak olyan parancsot, amit lehetetlen teljesíteni. De Jézus azt is tudja, hogy a saját emberi erőnk kevés a bűn legyőzésére és a jó cselekvésére. Ezért mondja: "erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek..." (Ap…

Isten tetteit cselekedni

Itt a pusztában az izraeliták egész közössége zúgolódott Mózes és Áron ellen.3Izrael fiai ezzel estek nekik: „Inkább haltunk volna meg az Úr keze által Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk és jóllaktunk kenyérrel. Ti pedig ide hoztatok a pusztába, hogy az egész közösség éhen vesszen.” 4De az Úr így szólt Mózeshez: „Nézd, én kenyeret hullatok nektek az égből. A nép menjen ki, és gyűjtsön magának egy napra valót belőle. Így akarom próbára tenni, hogy parancsom szerint jár-e el.Közöld velük: ma este húst fogtok enni, és holnap reggel jóllakhattok kenyérrel. Erről fogjátok megismerni, hogy én, az Úr vagyok a ti Istenetek.” 13Valóban, estére fürjcsapat jelent meg, és ellepte a tábort. Reggel pedig harmatozó felhő volt a tábor körül. 14Amikor a harmatozó felhő felszállt, a puszta talaján valami finom szemcsés dolog volt, olyan, mint a dér a földön. 15Izrael fiai észrevették és kérdezték egymást: mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. Mózes így szólt hozzájuk: „Ez az a kenyér, …

Úgy szeretni, ahogy Krisztus szerette az Egyházat

Augusztus 2.
"Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje..." (Ef 5,25-26)A férfi és a nő kapcsolata örök téma, ahogyan az is, hogy kinek mi a feladata egy házasságban vagy párkapcsolatban. Még manapság is sokkal inkább a nőtől várják el, hogy az "otthon melegét", a biztos hátteret megteremtse. Ismerjük a mondást, miszerint "minden sikeres férfi mögött áll egy nő".
Akár így gondoljuk, akár nem, egy kapcsolat vagy házasság harmonikus működéséhez mind a két fél erőfeszítéseire szükség van. Nem véletlenül emeli ki külön-külön a Szentírás a feleknek szóló intelmeket. A feleség szerepe ugyan az engedelmesség, de a férfiak feladata sem kevés, sőt! Mert úgy szeretni, mint Krisztus, aligha sikerülhet bárkinek is. Mégsem túlzás ez a felszólítás. Az ige azt szeretné a szívedre helyezni, hogy gondold át, mi a te szereped a házasságban. Nem az, hogy…