LELKI ÚTRAVALÓ - A te igazságod mennyit nyom a latba?

Jézus mondta: "Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és a farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába." (Mt 5,20)

Jézus a Hegyi beszéd során magyarázza az ószövetségi törvényt. Azt is világossá teszi, hogy azért jött, hogy betöltse azt (5,17-19). Mielőtt azonban néhány törvényt részletezne, elhangzik szájából a fenti súlyos mondat a farizeusok és az írástudók igazságáról. Az ő követőinek igazság tekintetében felül kell múlnia azokét, ellenkező esetben kizárják magukat a mennyek országából. Jézus szerint tehát van igazsága, Isten szemében is értékelhető életfolytatása az írástudóknak és a farizeusoknak is. 

Egy írástudó ismeri és érti, sőt magyarázza Isten igéjét, benne törvényét is. A farizeusok pedig minden lépésüket a megismert törvényhez igazították, gondjuk volt a kegyességi előírások pontos betöltésére. Sok mai keresztyén ezekben még példát is vehetne tőlük! Urunk mégis elégedetlen az írástudókkal és a farizeusokkal, mert szemében nemcsak maga a tett a fontos, hanem a cselekedetek rugója, a tetteket mozgató indulat és akarat. A fenti csoportba tartozók egyszerűen meg akartak felelni az Isten és az emberek elvárásának. 

Ezért csupán a látszatra törekedtek. Számon tartották az emberek elismerését, s azt gondolták, az Isten is meg lehet velük elégedve. Isten ismeri szívünket (Lk 16,15). Tudni akarja, sőt ismeri egy-egy tettünk indítórugóját. A törvény betöltése mögött ott állhat az embernek az ítélettől való félelme, a törvény és a törvény Istenének tisztelete is. Ám állhat ott számítás: "Most kedvében járok az Úrnak, s amikor szükséges, követelem érte a fizetséget! Neki pedig mindent viszonoznia illik!" Sőt állhat képmutatás is: "Külsőleg megteszem, amit elvár az Isten, de belsőleg szabad és független maradok tőle!" Isten feltétlenül és hiánytalanul az egész embert követeli magának, tetteit, érzületét és akaratát. Ugyanez a teljesség fogalmazódik meg a szeretet parancsában is: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből." (Mt 22,37) A nekünk mindent - még egyszülött Fiát is - odaajándékozó Isten sem érheti be kevesebbel! Teljességért teljességet vár tehát!

A több igazság motívuma, a teljességre való törekvés rugója pedig nem az ítélettől való félelem, nem is a viszonzásra váró számítás, "mindössze" a hála. Mindent megkaptunk Urunktól, amire szükségünk van, s az egész életünk rövid ahhoz, hogy valamivel is megszolgáljuk. Hálából tesszük tehát mindazt, ami tőlünk telik!

Uram!

Megköszönöm szeretetedet. Ajándékaidat, melyekkel naponta elhalmozol. Bocsánatodat, melyet nem érdemlek meg. Adj hálás szívet, hogy mindezért örömmel tegyen akaratodat!

Ámen. 

Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.A te igazságod mennyit nyom a latba?

Follow by Email