Tanuljunk meg imádkozni!

Május 11.
Jézus mondta: "Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, [...] és ne vígy minket a kísértésbe, [...] mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. (Mt 6,9.13)

Luther határozattan állítja, hogy háromféle kísértés vagy csábítás létezik: "a testé, a világé és az ördögé." Hiszen "testben élünk, és nyakunkon cipeljük az óembert (az eredendő és az elkövetett bűnök által megrontott emberi mivoltunkat), aki nem marad veszteg, és állandóan ingerel minket [...] mindenféle gonosz kívánságra [...]. Azután [...] a világ által bemutatott sok rossz példa csábít követésre, mert senki sem akar a legkisebb lenni, hanem első helyen akar ülni és mindenki csodálatát megszerezni. Ezekhez csatlakozik az ördög is, uszít és tüzel mindenütt, [...] hogy Isten igéjét [...] szélnek eresszük és megvessük, hogy elszakítson minket a hittől, a reménységtől és a szeretettől [...] Ezek bizony kötelek és hálók, sőt ezek azok az igazi >>tüzes nyilak<<, amelyeket nem test és vér, hanem a sátán lő mérgezetten a szívünkbe." Bizonyára fogalmazhatunk másként is. Az is kísértés számunkra, hogy az emberek nagy része nem a Teremtő által elénk szabott törvény szerint él, azt talán nem is ismeri. Nem tud Jézus elvárásáról sem, aki hűséget vár azoktól, akiknek már megbocsátott. A sok rossz mintát látva figyelmeztessen Pál apostol: "Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!" (1Kor 10,12) Az Úrtól tanult imádság hatodik kérése "azt jelenti, hogy [Urunk] ad erőt és kitartást az ellenállásra, de a kísértést nem távolítja el és nem szünteti meg. [...] Nem is lesz soha másképpen: kísértést kell elszenvednünk, sőt benne kell élnünk. Itt azonban azért könyörgünk, hogy bele ne bukjunk, és meg ne fulladjunk benne. Mert két különböző dolog: kísértést elszenvedni és beleegyezni, igenelni." Jézus megváltottjainak erőt ad az a tudat, hogy ő maga is megkísértetett. Tusakodott a sátánnal, és győzött. A szolgálatra való felkészülésének negyvennapos pusztai böjtölése után is nemet tudott mondani a kísértőnek, aki - többek között - éhségére és hatalmára emlékeztette. Jézus volt az erősebb. S ez nekünk, övéinek azt jelenti, hogy az "ősellenség" már nem győzhetetlen, állhatatossággal bizony legyőzhető. Jézus pedig ebben a harcban mellettünk áll. S a Miatyánkot is azért tanította, hogy imádkozzuk. Nem akarja, hogy a kísértés miatt visszaessünk!
Uram!
Kísértésbe minket ne vígy!
A sátán gonosz és irigy.
Ha tőrbe csal, te adj erőt,
Hogy bátran visszaverjük őt!
Szentlelked maga segítsen
Híven megállni a hitben! (EÉ 72,7)Ámen.
Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.

Follow by Email