Lelki útravaló a mai napra. Karácsonyi idő január 4.

Január 3.
Jézus mondta: "Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva." (Mt 7,24-25)

Ezek a mondatok Jézus Hegyi beszédének utolsó szakaszából valók, felülmúlhatatlan aranymondások záró sorai. Ám ezek a csillogó mondatok valójában megvalósíthatatlanok, hiszen "a Hegyi beszéd ugrómércéjének a legalacsonyabb foka magasabbra van téve, mint az eddigi világrekord" (Karácsony Sándor). Akkor miért mondta el Jézus? El akar minket ijeszteni követésétől? Ellenkezőleg! Fel akar készíteni életünk viharaira. Jézus realista, jól tudja, hogy minden ember életében vannak viharok. S csak az az ember vészeli át azokat, aki ráépül az egyetlen kősziklára, az ő szavaira. A vihar több felől közelít. Olykor életünk anyagi biztonsága inog meg. Amire építettünk, kicsúszik a lábunk alól. "Mi lesz velünk, hiszen amink van, holnapra már nem elég" - panaszkodunk. Komolyabban kell vennünk Jézusnak eddig is ismert biztatását: "...ne aggódjatok életetekért [...]. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? [...] keressétek először az ő országát és igazságát, s ezek is mind ráadásul megadatnak nektek." (Mt 6,25.33) Építsük rá életünket óvó-védő szavaira, erre az ígéretére, s a jövő gondjai, bizonytalansága, mint közelgő vihar nem roppanthat össze. A vihar úgy is jelentkezhet, hogy azt érezzük, ránk szakad a múlt. Tisztességes, becsületes kereszténynek hittük magunkat, aztán egyszer elkezdenek vádolni minket, megkérdőjelezik mindazt, amit életünk alapjának ismertünk. Tiltakozunk, keményen védekezünk. Ám lehet, hogy ezzel a viharral magának Istennek van célja. S az emberek súlyos, kemény szavai egybevágnak mindazzal, amire Jézus is emlékeztetett minket az esti csendben, napi munkánk végeztével. Tudnunk kell, hogy a csak magunkra épített élet nem éli túl a vihart. "Viharállóak" csak akkor leszünk, ha irgalma elfedezi múltunk tetteit, mulasztásait. Magunkat nem tudjuk megváltani, de vele újat tudunk kezdeni! Beszéde a bűnbocsánat. Ő az, aki minden bűnbánónak naponta minden bűnt bőséggel megbocsát!

Uram! Viselj gondot rám, s enyéimre ebben az esztendőben. Sorsunkat, mindennapi kenyerünket rád bízzuk, kezedből vesszük. Te vagy gondviselő Atyánk! Arra is kérünk, őrizz meg az élet viharaiban, amikor magunkkal, másokkal vagy éppen törvényed szigorával kerülünk szembe. Bocsánatod ereje legyen életünk fundamentuma, kőszikla-keménységű alapja! Ámen.

Follow by Email