Johanne Hartl: A magasabb valóság

 A szívünkben van egy kiáltás a valóság után.
Ha nincs semmi (nem történik semmi), akkor vagy fogyasztunk valamit (megnézünk valamit), vagy teszünk valamit.
A digitális világ a meghosszabbított valóság.
Úgy gondoljuk, hogy a valóság unalmas. Hozzá kell adni valamit. Szükségem van valamire, valamit tenni kell. Ami van, az túl unalamas, sivár. Csak akkor lesz jó, ha valamit csinálsz.  - Ez hazugság!!
Lk 15: a tékozló fiú példabeszéde. A végén ő is észreveszi, hogy az atyjánál mindene meglett volna.
Ma: képekben élünk. Sokan úgy érzik, hogy mint a tékozló fiú, el kell menekülniük valahová. Párhuzamos világban élnek.
Vagy fantáziavilágban, álomvilágban élünk.
Vagy állandóan saját magunkról gondolkodunk (öntükrözés). Képeket képzelek magamról. Saját magam mellett, párhuzamosan magam mellett járok. Önmagamat sajnálom, hogy más vagyok, mint akinek magamat képzeltem.
Öncsalás: sokan élnek ilyen önbecsapásban. Aztán ha valaki megpiszkálja ezt a képet, megsértődnek. Ilyenben élsz, ha nagyon védekezned kell, amikor kritizálnak.
Az egészséges szem azt látja, ami jelen van. Az egészséges szem nem önmagát látja, hanem a másikat.
Isten a valóság Istene. Vissza kell térni a valóságba! Elszalaszthatod a valóságot, ha a saját világodban élsz!
Isten: Gott ist der Gott der hier und jetzt. Isten az itt és most Istene.
Istent nem nehéz megtalálni. Minket nehéz megtalálni!! Az Édenkertben is Isten az, aki keres: Ádám, hol vagy?
1Kor 13, 6: a szeretet örömét leli az igazságban. Isten az igazság Istene. Isten az igazság. Örül a Te igazságodnak is! Nem helyesel mindent, de őt csak a valóság érdekli. Az itt és most.
A másik fiú hozzáállása: csak akkor lehet buli, ha kiérdemeltem. Nem hiszi el, nem lehet igaz, hogy a lét, a "buli" ingyenes.
Ma úgy gondoljuk, hogy nincs valóság, mi építjük azt fel. Az egyik így látja, a másik úgy, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Pl ki a férfi és ki a nő. Nincs semmi. Nincs Atya, aki csak úgy ad mindent. Ha feladod, hogy ffi és nő, akkor mi az ember??
C.S. Lewis: aki mindent átlát, az semmit sem lát.
Hogyan tudunk kijönni ebből a filmből?
Lk 15: az atya eléjön és megszólítja. Az egyetlen dolog, ami visszahoz a valóságba, az Istennel való kapcsolat. Szükségünk van Istenre, hogy találkozzunk a valósággal.
Az idősebb fiú: ha nem értem (hogy miként lehet az ingyenesség), akkor nem létezik, akkor nem igaz. Nem tud örülni semminek, mert nem tud békét találni a létében. Ruhe in Sein. Mi is az álomvilágban élünk. Nem tudunk örülni az itt és mostnak.
A buli (az ünnepség, csak a Cotiso így fordította) ajándék, nem tudom kiérdemelni. A megértés nem a legnagyobb dolog. Pál mondja: Fil 4,7, Jézus békéje minden értelmet meghalad.
Dualizmus: felosztom az életemet az Isten és a valós élet között. Az idősebb fiú: azért dolgozik, hogy a barátaival mulathasson. Pedig az Atyával bulizhatna!
Isten valósága egy magasabb valóság. Ebben a magasabb valóságban élünk. Minden ettől függ. Meg kell tanulni ebben élni!
A legnagyobb dráma, hogy a keresztények nem lelki szemléletet hozunk a világba! Sok vezetőnk van, aki úgy reagál, mint a világ.
A dicsőítésben felszállunk az Isten valóságába. A világosságba. És a világosság mindig erősebb, mint a sötétség.
Fel kell kapcsolni a villanyt! Odafent a felhők felett mindig süt a nap.
Gyere vissza a valóságba, vár rád az Atya!
Istennek nincs szüksége rád. Azért alkotott, mert szépnek talált. Egy luxuscikk vagy. Drága és szükségtelen:)

Ha megtanulunk a világosságban élni, le lesz győzve a sötétség. Mi kell ehhez?
Tudni, hogy a szavaidnak hatalma, ereje van.
2Krón 5, 13: "Tehát egyszerre zengett a trombita­ és az énekszó, úgyhogy csak egyetlen hang hallatszott, amint dicsőítették és magasztalták az Urat. Amikor fölcsendült a trombiták, a cintányérok és a többi zeneszerszám hangja, így dicsőítették az Urat: „Mert jó, mert irgalma örökkévaló!”
 Isten jó és irgalma (kegyelme) örökkévaló. Ez egy kijelentés. Állásfoglalás. Ezzel kell menni a csatába. Deklarálni ezt a magasabb igazságot.
Izajást lenyűgözi Isten szépsége (Iz 6): az egész földet betölti Isten dicsősége. Tisztátalannak érzi magát, de megtisztítják az ajkát. Fontos, amit mondasz! Deklarálva imádkozz!! Meghirdetni és megvallani a magasabb igazságot.
Függetlenül attól, hogy érzed-e. Az eredmény, a gyümölcs nem feltétlenül az élvezet terméke. A szexuális egyesülésből is lehet baba akkor is, ha nincs benne élvezet. Az érzés nem mindig jó fokmérője a szellemi dolgoknak. Tanulj meg a magasabb valóságban élni, és onnan deklarálni az igazságot. Hit!!
Imádás, dicsőítés: a valóság rendbe szedése.
Sokszor belefáradunk az imába, mert nem tanultunk meg a magasabb realitásban élni. A dicsőítésben az kerül a középpontba, ami odavaló. Az imádás tartja egyensúlyban a valóságot.
Ki kell mondani az igazságot
Amíg rendben megy, amíg minden jó, addig szeretnek. Aztán később bonyolódik. Van olyan generációja a keresztényeknek, akiknek fontosabb az, hogy amit mondanak hogyan jut el másokhoz, mint az, hogy az igazságot mondják.
Ma nem lehet az igazságról beszélni. Szégyelljük a hitet, a keresztet, azt, hogy csak egy igazság van. Az emberektől félünk, nem az Úrtól.
Az igazság nem intoleráns!! Kimondani az igazságot nem intolerancia!
Jn 18,37: Jézus Pilátus előtt: mindaz, aki az igazságból való, hallgat a szavamra.
Az emberek szomjaznak az igazságra! Ki kell mondani az igazságot! A sok kedves hazugság nem teszi az embereket szabaddá! Ha relativizáljuk az igazságot, nincs ereje.
Kedvesen, de világosan kell beszélni. C.S. Lewis: a szeretet több, mint kedvesség. A szeretet VILÁGOS!
Miért nem ünnepeljük azt, ami van? Ami itt van? Pl a férfit és a nőt.
Megszentelt fantázia:a képzelet nem semleges. Nem mindegy, hogy hogyan fejlődik a gyerekek fantáziája. Nem szabad a gyerekeknek videójátékot adni! Meg kell tanulni érezni a valóság ízét!
Az emberek közti kapcsolatban: Wahrheit willkommen. Befogadni az igazságot. Nem mindig szeretjük, ha megmondják nekünk az igazságot.
Örömmel akarom fogadni az igazságot az életemben. Úgyis elérkezik egy nap: Isten előtt nem marad más, csak az igazság. 2 Kor 5,10: Mindnyájunknak meg kell ugyanis jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megkapja, amit testi életében kiérdemelt, aszerint, hogy jót vagy gonoszat tett-e.
Uram, inkább most ijessz meg, mint akkor!
Ne félj Istentől, ne védd magad az igazságtól! Isten nagyobb, mint a te hülyeségeid. Nem az a fontos, hogy mi milyenek vagyunk, hanem hogy Isten milyen csodálatos.
Szent Bernát: a bölcs ember számára minden úgy ízlik, amilyen íze van: mindenre, ami van, igent mond.
Ki vagy békülve a valósággal?
Számoljunk Isten jelenlétével! Nem számolunk azzal, hogy Isten jelenléte mindenhol ugyanolyan. A templomban és a pénzügyi dolgokban is pl.
Az egyetlen találkozási lehetőség Istennel az itt és most.
Újra fel kell fedezni a létezés ízét.
Mivel töltöd meg a szíved? Miről álmodsz napközben?
A valóság hatalmas.

Elhangzott  Augsburgban 2017. január 5-8-án a Mehr Konferencián

Follow by Email