Lelki útravaló a mai napra Január 29. vasárnap


Így szólt Jézus: "Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. [...] Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket." (Mt 9,12-13)

Az elhívott Máté megterítette asztalát Jézus és tanítványai számára. Ott ültek Máté barátai is, a vámszedők és a bűnösök. Jézus pedig mindnyájukkal közösséget vállalt, amikor leült velük egy asztalhoz. Jézus helyét, az asztalfőt biztosan a boldog házigazda jelölte ki vendégének. Így ő onnan válaszolt az arra járó, magatartását mélyen elítélő farizeusoknak: "Miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt?" (Mt 9,11) A farizeusok magukat igazaknak tartották, elnéztek mindenki más feje felett. Vakságukban nem látták, hogy nekik éppen úgy szükségük van Jézus kegyelmére, mint az asztal körül ülőknek. Ők fogják Jézust keresztre is juttatni, mert azt hitték, meg kell tőle tisztítani az Isten népét. Mindezzel kizárták magukat az Isten kegyelméből. Urunk, az áldott orvos pedig csak azokat a betegeket gyógyítja, akik tudják magukról, hogy betegek. Ahogyan az egészségesek elkerülik az orvosi rendelőt, az "igazak" pedig a bűnösöket és a "bűnösök barátját" is. Különös a bűnösök asztaltársasága. Elképzelhető, hogy nem is a vándorkereskedők megvámolása volt Máté hivatala. Talán a Genezáret tavának felügyelője volt, s a halászok a kifogott halak után neki fizették az adót. Jézus tanítványai közül a két testvérpár, Péter és András, Jakab és János halászok voltak. Lehet normális kapcsolat a pénzbegyűjtő és a halász, főnök és beosztottja között? "A vámos mindig többet kér!" - vádolhatták Mátét a halászok. "Amazok pedig eltitkolják a zsákmány egy részét, megkárosítanak!" - gondolhatta Máté. Így volt, vagy sem, nem tudjuk. Amit tudunk, hogy Jézus előszeretettel ülteti egymás mellé a perlekedő szomszédokat, az anyóst és a menyét, a főnököt és a beosztottját, a különböző felekezetekhez tartozókat, sőt a különböző nyelvet beszélőket. S azt akarja, hogy az egymás mellé ültetett bűnösök egymásnak békejobbot nyújtsanak: "Legyen békesség köztünk mindenkor!" Ezt pedig nemcsak akarja, de munkálja is. Máté otthonának fehér asztala az úrvacsoraosztásra emlékeztet. Ott is Jézus ül az asztalfőn, s az asztalon, az úrvacsora oltárán ő maga az étel és az ital, teste és vére által az asztalnál ülők számára ő oszt bűnbocsánatot. Akit Urunk kegyelmébe fogadott, az megbékél szomszédjával. Csak az elnyert bűnbocsánat erejével tudunk egymásnak megbocsátani.

Uram!
Gyűjtsd össze híveidet, és tedd eggyé őket, amint a gabonamagokat is összegyűjtötted a kenyérben, és eggyé lettek. Ámen. (Ősegyházi imádságból)
Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.

Follow by Email