Jézusom, neved erő és hatalom, menedék és áldás

"Amikor a nyolc nap elmúlt, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant." (Lk 2,21)

Életének nyolcadik napján a törvény rendelése szerint Jézust körülmetélték, ezzel lett Izráel népének tagja. A körülmetélés az Isten és népe közötti szövetség jele. Ezen a napon kapta a nevét is. Követői számára tehát Január elseje nemcsak az esztendő első napja, de Jézus névadásának ünnepe, neve napja is. Elsősorban őt ünnepeljük ma. A névadással József és Mária Istentől kapott utasításnak engedelmeskedett. A név jelentése: az Úr megsegít, illetve üdvözít. Az ünnep kétféle tartalma nagyszerűen kapcsolódik össze egyik újévi énekünkben:

Jézus legyen jelszavunk,
Midőn egy újévbe lépünk.
Jézus neve jó pajzsunk,
Mellyel harcol s győz is népünk.
(EÉ 182)

Jézus neve jelszó: követőinek jelszava. Hozzá tartozunk, hiszen az ő nevét hordozzuk. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevére kereszteltettünk meg, Jézus neve láthatatlanul, de letörölhetetlenül a homlokunkon van. Ő számon is tart mindnyájunkat, mi sem feledkezünk el sem róla, sem az övéiről. Jézus neve pajzs, hitünk pajzsa. Naponta megújuló csatában állunk az ősellenséggel, az Isten ellen lázadó és lázító szellemi hatalommal, a sátánnal. Ellenségünk arra biztat, hogy vonjuk kétségbe Isten jó szándékát, forduljunk el tőle, s hágjuk át rendelkezéseit. Jézus neve pajzs, segítségével kivédhetjük az ellenség nyilait, megcáfolhatjuk érveit, s így hűségesek maradunk Urunkhoz. Lehet, hogy bukásokkal, sőt vereséggel zártuk az elmúlt esztendőt. Kezdjük a szabadító Jézus nevével!

Uram!
Neveddel indulunk, Jézus! Áldott légy az új esztendőért, amelynek reggelén kegyelmed ismét megújult rajtunk. Téged kívánunk és téged imádunk, aki ez esztendőnek is fundamentumot vetsz igéddel, és utat készítesz, hogy kedved szerint éljünk. Maradj velünk az egész esztendőben. Eléd visszük mindazokat, akik az elmúlt évben távoztak el a minden halandók útján. Nyugodjanak emlékezetedben, s támaszd fel őket "ama napon". Tudjuk, hogy az új évben újakkal is fogunk találkozni, új családtagokkal, barátokkal, munkatársakkal. Segíts nekünk, hogy bizalommal tudjuk őket fogadni. Segíts szeretni őket! Ámen.
Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.

Follow by Email