Lelki útravaló a mai napra Január 8.


Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, [...] megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket [...]. (Mt 2,16)

A "napkeleti bölcsek" nagyszerű csillagászok lehettek, ám meglehetősen naivak voltak, a szükséges diplomáciával sem rendelkeztek. Az újszülött király felől a beteg, féltékeny és hírhedten zsarnok uralkodónál, Heródesnél érdeklődtek, pedig az ő kezeihez addig már sok ember vére tapadt, még saját fiait is kivégeztette. "Menjetek [...], mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt!" (Mt 2,8) - így vezeti félre Heródes a bölcseket. Azok pedig észre sem veszik, hogy ügynökeinek szervezi be őket. Amikor pedig Isten figyelmeztetése után nem mennek vissza hozzá, a király tucatjával öleti meg a kétéves és annál fiatalabb fiúkat Betlehemben és környékén. Heródeshez hasonló kegyetlen zsarnokot sokat tud felmutatni a történelem. Tetteit vér és könny, tengernyi szenvedés kíséri. Az Istent sem ismeri el önmaga felett. Hiszi és hirdeti magáról, hogy mindent népe boldogulásáért tesz, de csak önmagát, saját dicsőségét szolgálja. Minden dicséret vagy elismerés, melyet másvalaki kap, vérig sérti, mert meg van arról győződve, azt is egyedül ő érdemelte volna meg. Sajnos nem csak az uralkodók között vannak zsarnokok. Családban, munkahelyi közösségben, baráti körben és Isten népe között is fölébe nő egyik vagy másik ember a többinek. Az ilyen "minizsarnok" az önmagával eltelt, öntörvényű ember, aki mindig kevesli az ünneplést és az elismerést, ugyanakkor elmarasztaló ítéletet mond mindenről és mindenkiről. Talán még az Úristen illetékességét is tagadja önmaga felett! Mindnyájan ismerhetjük ezt a kísértést. Pedig Isten szándéka szerint például szülőnek lenni nem rang, hanem hivatás: a szülő nem uralkodhat, hanem gyermekei javán kell munkálkodnia. A hivatali főnök sem lehet "élet és halál" ura, a magasabb beosztás nagyobb felelősséget jelent. "...akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon" - mondja Jézus (Lk 12,48). Igen, a beosztottak, a ránk bízottak életét, sorsát is számon kéri tőlünk az Isten!

Uram!
Őrizz meg engem a hatalom "megrészegültjeitől", de azt se engedd, hogy bírói székedbe akarjak beülni, s uralkodni mások felett! Te vagy egyetlen Ura ennek a világnak! Te taníts meg arra, hogyan bánjak a rám bízottakkal, családtagokkal és hivatali beosztottjaimmal. Adj kellő tapintatot és kellő határozottságot! Add szívembe szeretetedet! Tudom, hogy felelős vagyok értük színed előtt. Ámen.

Follow by Email