Johannes Hartl: Ébresszétek fel a hősöket!

Johannes Hartl az Imádság Háza (Gebetshaus) alapítója és vezetője a németországi Augsburgban. 
Részletek  a gebetshaus.org oldalon
Az alábbiakban közölt jegyzet a  2017. januárjában megtartott MEHR konferencia előadásaiból való.

Ébresszétek fel a hősöket!

Kevés férfit látni a templomokban. Akik vannak, azok sem énekelnek. A stadionban a focimeccs alatt bezzeg igen! Kiabálnak, dicsőítenek!
Hol vannak a férfiak? A versenyt, küzdelmet szeretők az üzleti életbe vagy a sportba mennek. A szociális életbe, az egyházba a “nyugodt” embereket keresik.
Sok nőnek vezetőnek kell lennie a családban, mert a férje nem teszi meg a feladatát, nem vállalja a felelősséget.
Hiányzik a harcosság, a radikális  Vannak témák, amelyekben nem lehet semlegesnek maradni. Van káros pacifizmus!
Szükség van a harcosságra. Az a probléma, hogy látjuk az erőszakot, amit a vallás nevében elkövetnek,
De kell beszélni a harcról!
2Tim 2, 3-4:” Vállald velem együtt a nehézségeket, mint Krisztus Jézus hű katonája. Aki harcol, nem bonyolódik bele az élet mindennapi dolgaiba, különben nem vívja ki vezére elismerését”.
1Kor 9, 26 “Én is futok, de nem céltalanul, az ökölvívásban nem a levegőt csapkodom”: Úgy harcolok, mint aki tudja, melyik irányba lőjön.
A hit terén nem beszélnek róla, bezzeg a fociban nincs bajuk a támadással!
Szeretetből harcolni az evangéliumért. A szeretet nem mindig “harmlosig nett”, ártalmatlan kedvesség.
Churchill mondta a II. VH-ban, egy fontos légicsatánál, amin megfordult a háború menete: “never was so much owned by so many to so few”. Sose volt még az, hogy olyan sokan annyira sokkal tartozzanak olyan keveseknek.
Túl sok az ártalmatlan bárány keresztény.
Joel 4, főleg 9:Erweckt die Helden! Ébresszétek fel a hősöket! (a SZIT fordítás: Vezesd elő a hősöket)
Egy példa: Jonatán története: 1Sám 14 (Jonatán egyedül a fegyverhordozójával megtámadja a filiszteusokat - Johannes elmesélte-felolvasta az egész sztorit): Az Úrnak nem számít, hogy sok vagy kevés ember által ad győzelmet.
1 Sám14, 22: “Amikor Izraelnek azok a fiai, akik Efraim hegyén rejtőzködtek, meghallották, hogy a filiszteusok megfutamodtak, utánuk eredtek és harcoltak ellenük.”
A hős nemcsak vár, amíg valaki vele tart, hanem valami újat csinál. Majd aztán követik a többiek.
A hős áttöri a status quot. Lásd Gedeon története, Bír 25
A saját házunkban kell először a status quot áttörni. Nem azért, hogy megtapsoljanak, hanem mert HELYES. Elfelejtettünk azért tenni dolgokat, mert az úgy helyes.
Nem lehet a világot megváltoztatni anélkül, hogy kritizáljanak. Bölcs 2,12: Leskelődjünk az igazra, mert terhünkre van. Szembeszáll tetteinkkel: bepanaszol bennünket törvényszegésért, és szemünkre hányja, hogy vétünk a tisztesség ellen. - Az emberek nem szeretik, ha másként élsz.
Mt 10, 34: Jézus nemcsak azért jött, hogy békét hozzon, hanem hogy kardot. A kard szétválaszt. Nem minden egyformán jó! Ha támadást kapsz, az jó jel! Azt jelenti, hogy jó irányba lövöldözöl.
Van egy betegség a mai keresztények között: a spiritualizmus: olyan emberek betegsége, akik azt várják, hogy Isten tegyen mindent. Vannak dolgok, amiket Isten megtesz neked, és olyanok is, amiket nem. A munkatárs, beosztott sem várja, hogy a főnök dolgozzon helyette!
Ha pl gond van a házasságban, nem csak zarándoklatra kell menni, hanem terápiára is! Ne várd el Istentől, ami a te dolgod.
Nem kell mindig élvezni a dolgokat, vannak olyan dolgok, amikben Isten kihív bennünket a komfortzónánkból.
Az ember méltóságához tartozik, hogy felelősséget vállal az életben.
Olyanok vagyunk, hogy elvárjuk, hogy a vezető személy mindig kedves legyen. De el kell mondani, amikor valami nem jó felé halad!
A nagyobbra kell hívni az embereket!
Sok keresztény túlságosan keresi a saját biztonságát. Nem tesz dolgokat, mert veszélyesek. De sok minden van a világban, ami veszélyes, ami nehéz. Így is, úgy is meg fogsz halni.
Itt persze nem az önvédelemről van szóm hanem a túlzott biztonságkeresésről.
A szeretet gyümölcsöző. A termékenységhez meg kell halni.
Félünk a gyerekektől. A mai társadalomban jelen van a terméketlenség. Telik az idő, megöregszel, de nem leszel felnőtt. Ne csak saját magadnak élj!
Megfigyelhető, hogy a missziókban is több a nő, mint a férfi. Szíriában, a háborús helyeken is kik maradtak ott? A szerzetesnők.
Példa: Eszter királyné: Eszter 4, 16: “Akkor aztán nem törődve a törvénnyel, bemegyek a királyhoz, s ha el kell pusztulnom, hát elpusztulok.” - nem csak magának él.
A keresztény hős ideálja: Jézus. Jn 15, 13: életét adja szeretetből
Ma: sokan félnek a termékenységtől, hogy elveszítenek valamit.
Iz 13,2-3: “Emeljetek zászlót a kopár hegyen, hallassatok csatakiáltást! Intsetek nekik kezetekkel, hadd vonuljanak be a fejedelmi kapun. Magam adtam parancsot megszentelt harcosaimnak. Én hívtam bősz haragomban bajnokaimat, s büszke csapataikat. “
A harc sose emberek ellen van. Az emberek nem az ellenségeink. Szeretettel akarjuk megnyerni őket.
1 Tim 6,12: a hit harcáról van szó. Az pedig az agyadban, a szívedben kezdődik.
Győzedelmes hit kell!!! Kevés van nekünk ebből!
1Jn 5,4: “mindaz, aki Istentől van, legyőzi a világot. És ez a győzelem – győzelem a világ fölött! – a mi hitünk.”
A hit: többet látni. Ez 37: Isten hívja a prófétát, hogy a csontokhoz szóljon és az életről prófétáljon.
Negatívan látni nem művészet. Nem ez a prófétálás! Ez csak logikai következtetés. Az igazi prófétálás: csontokat látni és az életről beszélni. Győzni a hitben!!
Mi vagyunk a só, a világosság!
Harcolni a hitért és hittel.
Sokan várják, hogy te felkelj! Az emberek várják, hogy valami nagyra hívják őket.
Itt Európában nem az a veszély, hogy törvényeskedők vagyunk. Lusták és kényelmesek vagyunk! Így hamar irgalmatlanná és öröm nélkülivé válunk.
De az Úr örömmel teli hősöket hív.
Iz 42,22: “Ám ez egy kifosztott, kirabolt nép, bilincsbe van verve, tömlöcbe van zárva; prédává lettek, s nincs szabadítójuk, kifosztották őket, de senki se szól, hogy: „Add vissza!”
Isten népe fogságban van, és senki sincs, aki áttöri a status quot?!
Hol vannak az igazi férfiak? A hős nők?
Szerezzük vissza Európa népeit Istennek!

Elhangzott Augsburgban 2017. január 5-8-án a Mehr Konferencián

Follow by Email