Johanne Hartl: A fiú méltósága

Megfigyelhetjük, hogy azok a gyerekek, akik árvaházban nevelkednek és kikerülnek egy családhoz, nagyon nehezen vetik le az árvagyerek-mentalitást. Zabálnak, féltékenyen ragaszkodnak a nevelőszülőhöz stb.
Nagyon fontos a jó apa. Erre már Fülöp is rájött: kérte Jézust: Mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk! Jézus válasza: Nézz rám!
A vallásgyakorló, teológus farizeusok nem akarták meglátni Jézusban az Atyát (Jn 8: egy atyánk van, az Isten). De a kivetettek, a bűnösök megértették.
Lk 15: a tékozló fiúról szóló példabeszédet Jézus mindenkinek mondja. A vallásgyakorlóknak és a bűnösöknek is.
A példabeszédben szereplő mindkét fiú árvagyerekként él. Mi is ilyenek vagyunk!
Valaki mondta, hogy sokszor az út a szívhez a sebeken át vezet. Isten gyakran használja ezt az utat.
Az a gyerek, aki nem kap elég figyelmet a szüleitől, bizonytalanná válik. Mindent megtesz, hogy megszerezze a figyelmet.
Különböző taktikák - mi volt az én stratégiám, hogy megszerezzem a figyelmet?
Én leszek a jó gyerek. Az aranyos, a kedves.
Elrejtőzöm. Azért is más leszek. Lázadok.
Prostituálom magam (nem szexuális értelemben): feladom saját magamat, hogy kedveljenek.
Nagyon mélyre mennek ezek a dolgok.
Az árvagyerek mentalitás fő jellemzője, a Selbstversorgung: saját magunkról gondoskodunk. Ennek a mélyén egy nagy kérdőjel van. Egy nagy semmi. Üresség. Ezért érzem azt, hogy valamit tenni kell. (tehát mivel nincs semmi bizonyosság, csak kérdőjelek, nekem kell tennem valamit). Melózok. Az határoz meg, hogy csinálok valamit. Az istengyermek mentalitása más!
Az árvagyerek mentalitás bennünk:
Úgy él, hogy soha semmiből sincs elég. Nincs bizonyosság, bármi bármikor elfogyhat. Sietni kell, hogy megszerezzem, amit csak tudok. Hogy bebiztosítsam magam. Így ha mások is vannak körülöttem, a másik felé bizalmatlan, irigy vagyok.
Másokkal való összehasonlítás. Ebből két rossz dolog születik: a büszkeség és a kisebbségi komplexus.
A félelem hajt, mert nincs senki, aki gondoskodjon rólam
A probléma a többiekkel van. Veszélyesek számomra, védelmeznem kell a pozíciómat. Nem lehetek barátja senkinek
Manipuláció (érzelmi) és kontroll. Az árvagyerekek ilyen vezetők!
Ahogy élsz, megmutatja, hogy mennyire hiszel a gondoskodó Atyában
Az árvagyerekek árvagyerekeket nevelnek
Függőség: Lk 15, 13-15: a kisebbik fiú az idegen országban idegenekhez kéredzkedik be. Rájuk tukmálja magát. Függőségi viszony alakulhat ki két sérült ember között. Mivel úgy érzik, fent nincs senki, hát egymásra támaszkodnak. Jelei: enélkül a kapcsolat nélkül nem tudok élni stb. Egymás erejét szívják. A barátság nem ilyen! Az gyümölcsöző!
Az árvagyerek utálja a származását. A sajátot. Az idegen tetszik, otthon semmi nem jó. A saját unalmas.

Mennyi vezető, sajnos szellemi vezető is, akik rabszolgákat nevelnek! Elnyomják a rájuk bízottakat, mert féltik a pozíciójukat, be akarják biztosítani.
Sok irigység van a világban! Pl Szörnyű, hogy vannak, akik azt mondják, hogy ne szülessen több gyerek! Mert hogy nincs elég. Az árvagyerek azt mondja, hogy csak akkor van igazság, ha mindenkinek ugyanaz jut (lásd kommunizmus).
Az Atya más!! Mindenkit szeret, mindenkinek azt adja, amire szüksége van! Az, hogy mindenkinek egyformának kell lennie, a bizalmatlanságból fakad. Miért ne lehetne a különbözőséget ünnepelni?
A saját elutasítása nagyon jelen van Európában. Isten szereti a népeket, a nemzeteket! Mindegyiknek a sajátosságait! Engesztelődjünk ki a sajáttal!
Ef 3, 14-15: Meghajtom a térdemet az Atya előtt, akitől minden atyaság származik (ez a szó szerinti jelentés). Az atyaságra használt görög szó nemzetet is jelent. Minden nemzet különleges!
Ahogyan egy ember története nem érthető meg a családja nélkül, az emberiség története sem érthető az Atya nélkül.
Koldulva imádkoznunk, mint az árvagyerek. Vagy mágikusan gondolkodunk, mert a mágia kontroll: ha ezt megtesze, akkor ez és ez lesz. Kétségbeesésből fakad ez a hozzáállás.

A Fiú hozzállása:
A "fiú" a Bibliában: méltóságot jelent! Iz 56,5: méltóságot ad, helyet a házamban.
Isten fiának lenni (abban az értelemben, hogy gyermeke - hangsúlyozta Johannes, hogy ez a nőkre is vonatkozik, de direkt ezt a szót használja) hatalom, felhatalmazás. Belehelyezés egy méltóságba.
A fiú méltóságára vagyunk hivatva. 68. zsoltár 6-7: árvák atyja stb - ilyen az Isten
Isten nem kis aranyos!! Nem fér el a fejedben!! Király Ő, de nem nyom el másokat. Olyan király, aki megkoronázza a barátait. Jel: a trón körül trónok, rajta királyok! Nekünk is van koronánk. Néha letesszük Isten lába elé
A fiú mentalitása:
Das verdankte Sein: a megköszönt létezés. Nem érdemlem ki a dolgokat, hanem mindent ajándékba kapok. Minden a jó adománya egy jó apának. Hálás vagyok érte, tudom, hogy van valaki, aki jó, aki az árvák védelmezője. Nincsenek hiányok!!!
Es ist mehr als genug da. Több van, mint elég! Kevéssé hisszük ezt. 33. zsoltár: túlcsorduló mérték. Jn 2, kánai mennyegző: a legjobb bort adja Jézus! Extrém nagylelkű.
Isten lényege nem az, hogy szabályokat ad. Zsid 8,10: szívükbe helyezem a törvényemet. A nevelésben persze kellenek a határok, de a lényeg a szívtől szívig való kapcsolat. A legfontosabb: a KAPCSOLAT. Isten és köztünk, és egymás közt.
A királyi gyermeket a kapcsolat motiválja. Lehet imádkozni, böjtölni, stb félelemből. De mi azért foglalkozunk Isten dolgaival, mert AKARUNK, mert érezzük a tekintetét és kapcsolatban akarunk lenni vele.
Isten számára fontosabb a kapcsolat, minth hogy mindig mindent jól csináljak!
Jézus számára is ez a fontos. A kapcsolatból származik a gyümölcs!
Fiúnak lenni egy életre szól. Később te is atya leszel, de ez nem változtat azon, hogy fiú vagy.
Multiplikációs mentalitás: ma úgy élünk, hogy mindent eldobunk, lecserélünk. De: gyümölcsözés! Megsokszorozni az életet! Isten Országának gyümölcse ilyen. De az csak az imában növekszik.
Iz 9, 3-6: prófécia a messiásgyermekről. Jézus a Fiú! Az Ő uralma a fiúságán alapul! Úgy leszel jó apa, ha jó fiú vagy!
A fiú családot épít, közösségeket
A fiú fiakat, lányokat nevel. Isten olyan király, hogy másoknak is tud koronát adni. (nem félti a pozícióját)
A fiú mentalitása másokat is sikeressé tesz
Az örökség jó dolog, jó azt továbbadni
Európában két generáció úgy nőtt fel, hogy az apa vagy meghalt a háborúban vagy megnyomorodott.
Fel kell ismerni a problémát! Hogy honnan van a sebed! Akkor jutsz el a szívig. Hordozzuk magunkban az árvagyerek-mentalitás nyomait. Fel kell ismerni!
Ahogy élsz, megmutatja, hogy mit hiszel. Jn 8, 41 - ahogyan cselekszel, megmutatja szíved mélyének mentalitását.
Mi magunk választjuk az árvagyerek-mentalitást! Ki kell szabadulni ebből! Meg kell látni a szerető Atya valóságát! Lk 15,20
2Kor 1, 3: az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene  ÜNNEPELNI ŐT!!! Ünnepre hív! Gott ist ein Party-Tier!!!
Be kell lépni a fiúság kultúrájába!!
Nagyon fontos, hogy milyen kultúra uralkodik egy családban: ahogy bánunk egymással, ahogyan ünnepelünk. Mit és hogyan ünnepelünk (szülinapok, évfordulók).
Lk 15: a fiú hazatér - ünnep, zene, tánc! Sokat elmond ez az Atya házáról.
Sokat veszítettünk az ünnep kultúrájából.
Pedig DU DARFST FEIERN!!!!!
Idősebb fiú: sose engedted, hogy ünnepeljek (bulizzak). Az Atya: nem igaz, te nem akartál!
Megengeded magadnak, hogy időnként ünnepelj? Van-e békéd, nyugalmad a létedben? Vagy állandóan tenni kell valamit? Sok ember nem tud örülni annak, ami a mostban van.
Az ünnep kultúrája. Méltóságunk van: mélyen bennünk van, nem mi szerezzük meg, de nem is veszíthetjük el. Nemesi cím, amit azért kapsz, mert VAGY (létezel).
Szabad annak lenned, aki vagy! Ez a család üzenete. Másnak lenni úgyse fog sikerülni :)
Isten szereti azt, ami van. Az a hozzáállás, hogy "Uram, Te legyél a minden, én meg tűnjek el stb", nem helyes. Már volt olyan hogy csak Ő volt, de nem találta jónak, ezért megteremtett!!! Nem kell mindig szerénykedni.
Költekezhetsz! Du darfst was kosten. Költhetsz magadra. Van egy olyan hozzáállás keresztény körökben, hogy minden legyen a lehető legolcsóbb, legszegényesebb. Ez kicsinyesség. Jézus is 600 litert ad a legjobb borból! A fukarság is mérgező. Ez ördögi módon van jelen a keresztények között. Ez az atyai szív ellentéte.
A gyerekeknek vannak álmai. Fantáziálnak. Nem kicsiben gondolkodnak. Ex 31, 2-5: a templom készítőinek adott LELket és képességeket, de megengedte, hogy kreatívak legyenek. Te is kaptál adományokat. Ezekkel álmodhatsz! Használd az Istentől kapott képességeidet a munkádban is! Mindent meg lehet tölteni Isten Országának kultúrájával!
Ha más nagy lesz melletted, az nem veszélyes. Az apák azt szeretnék, hogy a gyermekeik sikeresebbek legyenek. Másokat tisztelni nem veszélyeztet téged. Tiszteljük, dicsérjük az embereket! Tudsz örülni másnak? Annak, ha Isten mást megáld? Másokat tisztelni, ünnepelni?
Van a gyermeki örömben, bizalomban egy bizonyos erő. Örülni annak, hogy Isten jó és irgalmassága örökkévaló. Erő van ebben. Fedezd fel a gyermeki örömet!!
Isten nem lesz öreg, mi leszünk öregek!!!
Az atyaság hiánya átok. Kevés jó apa van: ez egy dráma.
Az gyógyítja meg, ha Isten gyermekei felállnak és élik a fiúság kultúráját!!

Ne maradj a sebnél, fogadd be a fiúság méltóságát!!

Elhangzott  Augsburgban 2017. január 5-8-án a Mehr Konferencián

Follow by Email