Lelki útravaló a mai napra Január 13.


Odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: "Ki a nagyobb a mennyek országában?" (Mt 18,1)

A versengés már az óvodában kezdődik: "Ha én megszólalok, mindenki más hallgasson el!" "Én vagyok a nagyobb, én parancsolok. Én mondom meg, kicsoda a másik, s mit tegyen a többi, a kisebb, a gyengébb." Ám míg az óvodáskorból egykettőre kinövünk, a versengésből nemigen gyógyulunk ki. A nagyságért folytatott szakadatlan küzdelem családon belül is kárt okoz. A házastársak elhidegülnek egymástól, meglazul a testvérek közötti kapocs. Aki folyton fölibém igyekszik, őt legjobb elkerülnöm. A versengés minden közösség sírásója. Jaj a gyülekezetnek, ha tagjai elfeledkeznek Pál apostol figyelmeztetéséről: "...alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál [...]" (Fil 2,3). Ha netán többen is küzdenek az első helyért, akkor vége az egyetértésnek, sőt megszűnhet a közös cél is. A mindenáron győzni akarók már régen nem a közösségért küzdenek, csupán önmagukért. Az apostol ismeri a versengésből, a "kivagyiságból" való meggyógyulás útját is. Arra szólít fel, hogy a Krisztus Jézusban megismert indulat legyen bennünk. Hiszen Urunk "nem tekintette zsákmánynak" isteni mivoltát, hozzánk lett hasonlóvá, "megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig" (Fil 2,7-8). Mindezt értünk tette, üdvösségünkért, a versengésben és a mások legyőzése érdekében elkövetett bűneink bocsánatáért is. Aki pedig elnyerte bocsánatát, nemcsak térde fog meghajolni Jézus nevére, de erőt is kap ahhoz, hogy többé - Reményik Sándorral szólva - ne legyen fontos magának. Ezért imádkozzunk a költő szavaival:

Uram!
Akarom: fontos ne legyek magamnak.

A végtelen falban legyek egy tégla, Legyek a kendő, mely könnyet töröl,
Lépcső, min felhalad valaki más, Legyek a csend, mely mindig enyhet ad.
Ekevas, mely mélyen a földbe ás, A kéz legyek, mely váltig simogat,
Ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.

Tudom, Uram, hogy ezt te is így akarod: önmagamnál mindig fontosabb legyél te s mindazok, akik körülöttem élnek. Segíts uralkodnom önző, akaratoddal ellenkező akaratomon. Ajándékozd nekem alázatos indulatodat! Ámen.

Follow by Email