JERIKÓ ZARÁNDOKLAT A HOLNAP MAGYARORSZÁGÁÉRTNegyedik év indít Isten arra az engesztelő szolgálatra, melyet Jerikó zarándoklatnak neveztünk el. Zarándoklatunkról az elmúlt 4 év során igyekeztünk minden fontos tudnivalót többször többféle módon fogalmazva megosztani. A közbenjárás aktualitása, sürgető volta, Isten mindnyájunkra vonatkozó meghívása úgy tűnik, mégsem vált mindenki számára elfogadottá.

Ma gondolkodom erről, amikor 22 angol gyermek értelmetlen, szörnyű halálát gyászolja a keresztény világ.  Jönnek egymás után a hírek, szakértők elemzik a történteket és a várható következményeket. De mi nem rendülünk meg, nem kapjuk fel a fejünket, hogy valami kibillent ebben a világban, és mi várható holnap. Vajon minek kell történni ahhoz, hogy elgondolkodjunk: miért történik mindez?  Európa tradícióiban, kultúrájában még fellelhetőek a kereszténység nyomai, de erkölcseinkből, identitásunkból már kitakarítottuk, száműztük Istent. Isten kezében tartja a világmindenség működését, így életünk minden mozzanatát is. 

„Ha majd segítségül hívtok és könyörögve hozzám jöttök: meghallgatlak titeket. Ha kerestek, megtaláltok, föltéve, hogy szívetek mélyéből kerestek.” Jer 29,12-13

Szakértő jelentette ki: Európa háborúban áll. Túlnyomórészt kihalt közülünk az a nemzedék, amelynek a háborúról személyes benyomása, tapasztalata volt. Mi pedig a carpe diem biztonságában érezzük magunkat. Az az állat, amelyből hiányzik a veszélyérzet, halálra van ítélve. nem életképes. Mi értelmes, gondolkodó emberek vagyunk, kéne tudnunk olvasni az idők jeleiből!

„Az ég színét meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok?”  Mt 16,3

Egy eszkalálódó, szörnyű pusztító háborús korszakot akarunk a gyerekeinkre hagyni?
Ez a vész a fejünk felett lebeg, de Isten várja, hogy engeszteljünk, imádkozzunk azért, hogy ettől megszabadítson. Mert a szabadítás ott van az Ő kezében, s miénk lehet, ha akarjuk, és kérjük.

 „Közel van igazságom, jön már szabadításom, és karommal népeket ítélek. Bennem reménykednek a szigetek, szabadulásukat az én karomtól várják.”  Iz 51,5

Isten akarata az, hogy egymás kezét fogva tegyünk hitet Róla és kérjük segítségét.
Fel kell fedeznünk újra a 40 év pogánysága után az imádság hatalmát és erejét. Ehhez persze el kell engednünk humanista gőgünket, felfedezni az alázat nagyságát, Isten mindenhatóságát és atyai szeretetét.

„Ha bennem maradtok és tanításom tibennetek, kérjetek, bármit akartok: megkapjátok.” Jn 15,7

Hiszünk-e ebben? Ezen áll, vagy bukik minden egyéb. Az engesztelő zarándoklatra szóló meghívás ezért hangzik fel újra és újra!

Persze mindennek meg kell fizetni az árát. Az áldásért áldozatot kell hozni, ami persze kényelmetlen, amolyan „nem szeretem”dolog. De megéri!

„senki sem hagyja el otthonát, feleségét, testvéreit, szüleit, gyermekeit Isten országáért, anélkül, hogy sokkal többet ne kapna ezen a világon, a másvilágon pedig az örök életet.”Lk 18,29-30

A döntés a TIÉD!

„Ma tanúul hívom ellenetek az eget és a földet: életet és halált, áldást és átkot tártam a szemetek elé. Így hát válaszd az életet, hogy te is, utódaid is életben maradjatok” 2 Móz 30,19

A 2017. évi Jerikó zarándoklat hazánkért, gyermekeink jövőjéért augusztus 15-én indul Esztergomból, melyre Isten hív és vár mindnyájunkat, téged is!


Információk a http://jerikoztarandoklat.blogspot.hu oldalon, kapcsolat a emmanuel550@gmail.com, illetve a zarandoklevel@gmail.com címen, vagy a 06-20/556-2840 telefonon 
Follow by Email