Aki közűletek bűntelen...

Június 21.
Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz: "Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz?" Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: "Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ." [...] Azok pedig ezt hallva, egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. (Jn 8,3-9)

A mózesi törvény szerint: "Ha valaki férjes asszonnyal paráználkodik, [...] halállal lakoljon a parázna férfi és a parázna nő." (3Móz 20,10) Ebben a történetben az erkölcs őrei, köztük az írástudók és a farizeusok csak az asszonyt cipelték oda a templomban tartózkodó Jézus elé. Ő biztosan nem szól a törvény ellen - gondolták, s így jámbornak tűnő kérdésük csapdájából nem tud kiszabadulni a Mester. Jézus először nem szólt. Ujjával írt a földre. Sohasem tudjuk meg, mit írhatott! Talán ezt: "hol van a férfi?" Amikor a hosszú csend után feltekintett, tekintetéből a vádolók kiolvashatták, hogy a futni hagyott férfit megtalálta - bennük! Egyetlen mondata - "Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ" - hangozhatott keményen vagy haragosan, de még nagyon csendesen is telibe talált. A férfiak egymás után elkullogtak. Jézus egyáltalán nem védte a házasságtörést, hanem a kettős erkölcsben élő férfiakkal szemben a kiszolgáltatott nőt. Milyen könnyen adtak az írástudók és a farizeusok válólevelet öregedő feleségüknek, hogy hamarosan új házasságot köthessenek egy fiatalabbal. Erre csak férfinak volt joga, asszonynak nem! Ugyancsak férfijog volt a hosszú utazás közben köthető egynapos házasság, a rabszolganők ágyasként való tartása. S ilyen életvitel mellett törvény tisztelőnek látszani, a vétkes férfit felmenteni és halált csak az asszonyra követelni égbekiáltó igazságtalanság! Az erősek módszere ez. Az erős letagadja az elkövetett vétket, bagatellizálja és megmagyarázza saját botlását. Közben pedig akadálytalanul vádolja a gyengét. Úgy teszi ezt, mintha magától az Istentől kapott volna felhatalmazást. Jézus figyelmeztet minket: aki észreveszi a másik életének botlásait, először nézzen körbe saját portáján. Nézzen tükörbe! Különben szégyenszemre kell elkullognia!
Uram!
Jaj nekem, ha mások felett elmondott vádbeszédeimet magam ellen fordítod! Jaj nekem, ha úgy ítélsz felettem, ahogyan én ítélem meg felebarátaimat! Könyörülj rajtuk és könyörülj rajtam! Ámen.

Follow by Email