ÚTRAVALÓ - Ajándék vagy-e a körülötted élőknek?

Jézus mondta: "Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták." (Mt 7,12)

Legalább háromféle emberi magatartás figyelhető meg. Sokakban az önzés érhető tetten. "Az önzés a fejlődés rugója" - vallják nyíltan, s így is élnek. Hangos dudálással, erős könyökkel törnek élre, félrelökik vagy eltapossák azt, aki útjukba kerül. Nem számít előttük a másik verejtéke, életkora vagy fájdalma. Az a fontos, hogy ő, akit az élet eleve győztesnek választott ki, előbbre jusson. Ő a törvényen kívüli lovag, aki a Jézus példázatában szereplő hamis bíróhoz hasonlóan "az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte" (Lk 18,2). 

Nagyobb csoport az olykor közömbös, de általában becsületes emberek csoportja. Aki ide tartozik, senkinek nem akar lekötelezettje lenni. Ha kap valamit mástól, nemcsak megköszöni, de gyorsan meg is hálálja. Ha operációja során vért kap, addig jár véradásra, amíg a kapott mennyiséget leveszik tőle. Annyit ad, amennyit kapott, nem többet és nem kevesebbet! Kalákában dolgozott nála sógor, koma vagy jó barát. Gondosan feljegyzi segítségüket, s mindent letörleszt. Még gyerekkorában megtanulta a rigmust: "Amit nem kívánsz magadnak, ne tedd felebarátodnak!" 

Ehhez tartja magát. Hiszen ez az "aranyszabály". Sajnos csak a negatív aranyszabály! Amit pedig "a törvény és a próféták" szerint, tehát az Ószövetség alapján Jézus megfogalmazott, az a pozitív, vagyis az igazi aranyszabály. Ő azt akarja, ne azt számlálgassam, mit várhatok el embertársaimtól, milyen kötelességeik lennének velem szemben. Jézus azt mondja: ha ilyen jól tudod, mivel tartoznak neked mások, udvarias magatartással, segítőkészséggel, akkor könnyű dolgod van: amit elvársz tőlük, cselekedd velük! Végül ezt nem is ők várják tőled, hanem maga az Isten. Tudnunk kell, hogy nem mi leszünk ezen a téren az úttörők. 

Jézus már jó előre így cselekedett velünk. Előlegbe adta szeretetét, megértő mosolyát, felmentő bocsánatát. Ajándékozta önmagát. Ha tehát a pozitív aranyszabály életünk útjelző táblája, egyik aranymondása lesz, egy áldott láncolatba állunk bele. Mindössze azt tesszük másokkal, amit Jézus tett velünk. Ahogyan énekeljük: "Elénkbe jön a szeretet, az Úr irgalmassága!" (EÉ 298,1) Így futott az Atya is a közeledő tékozló fiú elé. Elénk is így futott. Ezt kell tőle megtanulnunk!

Uram!

Ó, segíts mással tenni,
Mit te tettél velem,
És szolgálatban lenni
Kész szívvel szüntelen!
Elvetve önzést, érdeket,
Az hajtson, ami téged.
A tiszta szeretet! (EÉ 416,4)
Amen. 

Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való.

Follow by Email