Jerikó zarándoklat 2017. Mi ez?

A Jerikó zarándoklat imahadjárat, melyre Isten küldi azokat, akik meghallják az Ő hangját, és látásukban nem korlátozottak. Látják a világban a gonosz munkáját, képesek szétválasztani a jót a rossztól. Elfogadják Isten feléjük nyújtott kezéből a Megváltás ajándékát. Hajlandók megalázni magukat és készek saját életük, idejük, önmegtagadásaik, és imádságaik áldozatát adni gyermekeik, családjaik, hazájuk és az emberiség jövőjéért, Isten szabadító tervének megvalósulásáért.
"Kiálts teli torokból, ne kíméld magad, emeld föl hangodat, mint a harsona. Hirdesd népemnek hűtlenségét"   Iz 58,1
Hit és engedelmesség az a két ajándék, amivel munkatársaivá válhatunk Istennek abban a Megváltói művében, mely ma is folytatódik.
"Amikor azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem, hogy amint halált hozóan uralkodott a bűn, úgy uralkodjék az örök életre szóló megigazulás révén a kegyelem is a mi Urunk Jézus Krisztus által." Róm 5,20
Isten ajándékai minden képzeletünkön túláradóak. Kérnünk kell, hogy részesüljünk belőle. Borát az Úr csak tiszta kehelybe tölti ki. Ezért mondja:
„Szentelődjetek meg holnapra, mert az Úr csodát tesz körötökben.”
Ragyogó örökség vár ránk, melyet a sátán igyekszik ellopni tőlünk. Otthonainkból, városainkból, falvainkból, országunkból hűtlenségünk,  bűneink, viszályaink szennye kiűzte Istent, az Ő áldását, oltalmát, erejét, szentségét. Száműztük Őt az életünkből.
Ő azonban végtelen irgalommal vár:
"Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem." Jel 3,20
Mi, akik a Szent Család békességében, és az Isten áldása alatt akarunk élni, és az Ő királyságára vágyakozunk, imádsággal takarjuk be településeinket,  drága nemzetünket.
Imádsággal tarkajuk be hazánkat az országhatárok mentén gyalogos zarándoklatban imádkozva Isten áldásáért termőföldjeinkre,vállalkozásainkra, vezetőinkre, papjainkra és  szabadításáért kötelékeink alól.
Ennek során boldogan megtapasztalhatjuk Jézus igéretének igazságát:
"Senki sem hagyja el házát, feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, 30hogy ne kapna ezen a világon sokkal többet, az eljövendő másvilágban pedig az örök életet.”
 Lk 18,29-30
Kell-e ennél nagyobb jutalom, lehet-e ennél nagyobb bőkezűség?
"Jézus ...a magányos éjben szíveket keres"
Jöjj velünk és ízleld az Úr édességét!

Follow by Email