Jerikó zarándoklat 2017. tudnivalók és meghívó

Hálát adunk Istennek, hogy a Szentlélek indított ennek az oldalnak a felkeresésére.

A Jerikó zarándoklat 2014-től évenként folyik a magyar nemzet lelki és erkölcsi megújulásáért, az Istennel és egymással való kiengesztelődésért, megbékélésért.

A Jerikó név eredete: Itt dőltek le Isten akaratára, de a választott nép hitére és engedelmességére a pogány Jerikó falai. A néptől akkor és tőlünk most azt kéri: 
 Szentelődjetek meg holnapra, mert az Úr csodát tesz körötökben.” Józs 3,5
Az Újszövetségben pedig ezt mondja Jézus Jerikóban: 
 "Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett.” Lk 19,10
A zarándoklat a Szűzanya részvételével zajlik, a zarándoklatot csoportonként egy -egy zarándok Szűzanya szobor vezeti.
Évenként augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén Esztergomból indul papi áldással egy csoport nyugatra Komárom felé, egy csoport kelet feléá Szécsény irányába, és 47 nappal később Szegdene találkozik a két zarándokcsoport, ahol hálaadó szentmisével ér véget az éves zarándoklat. Napi 20-25 km-t gyalogolunk és imádkozunk, (ld. imafüzetünk imablokkjai). Az éjszakai pihenőhelyre beérve a település vezetői és lakói fogadnak, és a templomban szentmisén evszünk részt, majd szentségimádás keretében imádkozzuk el a Jerikó imaóra imáit, majd beszélgetünk a jelenlevőkkel a zarándoklatról, Akik az előző településről jöttek velünk, aszok hazamennek, a továbbhaladók szállásukra mennek. Másnap reggel papi áldással indulunk tovább a helyi vezetőkkel, és hívekkel.  Az éjszakákat  a térképen szereplő napon a megjelölt településen töltjük az önkormányzat , illetve az egyházközség által biztosított szálláson. A szállás ingyenes.
Az idén negyedik alkalommal indulunk el nemzeti engesztelésre a Jerikó zarándoklattal. Aki nyitott szemmel és füllel jár, tisztán látja a fölénk tornyosuló, ránk fenekedő veszélyeket és azt, hogy mennyire indokolt és fontos imahadjáratba kezdeni  nemzetünkért, a jelen fenyegetettségben- mely támadás egész Európa ellen indult, de minket is fenyeget
( Róm.16.20,)
 „Mert elvész az a nemzet az az ország amely nem akar szolgálni neked az ilyenek mindenestül elpusztulnak  Iz.60.12,
de:
Boldog az a nép amelynek az Úr az Istene”
Mi hisszük, hogy Istennek semmi sem lehetetlen, ezért bízunk az Ő hatalmában, erejében és szeretetében. Márpedig „minden lehetséges annak, aki hisz”(Mt 9, 23)
Isten mindnyájunk személyes megtérését kéri és sürgeti: kiemel aggódásainkból, a rohanó világból, kívánságaink szolgálatából, kihív kényelmes komfortzónánkból.
 „Ti keressétek először Isten országát s annak igazságát, és ezeket is mind megkapjátok” Mt 6,33
 „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket és arra rendeltelek, hogy gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek”  Jn 15.16,      
Jézus pedig így figyelmeztet:
 „Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.Mt25,13
Int az Úr, hogy ne legyünk elbizakodottak és balgák. Legyünk tudatában mindig e világ esetlegességének, lássunk túl a földi gondjainkon, az Örökkévalóra irányítsuk figyelmünket.
„…esztelen! Még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Kié lesz mindaz, amit szereztél?” Lk 12,20
Isten mindnyájunkat vár az engesztelésre. Személyesen mindnyájunknak szükségünk van rá, hogy mérleget készítsünk az életünkről, szembenézzünk saját gyengeségeinkkel, gyarlóságainkkal, megtisztítsuk életünket a bűnös gondolatoktól és cselekedetektől.
„…megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől Krisztus vére, aki az örök Lélek által saját magát adta tiszta áldozatul az Istennek, hogy az élő Istennek szolgáljunk.” Zsid 9,14
Mindannyiunkra szükség van ebben a missziós szolgálatban. Így építi Isten velünk és általunk hazánk jövőjét, személyes üdvösségünket.

A Jerikó zarándoklat érkeztésének napja a térképen szerepel. Erre a napra lehetőség szerint  imakilenceddel készüljünk. 
A mellékelt térkép adatai (helységnév, dátum) egyelőre a tavalyiak, május 10-re kialakul a végleges útvonal-ütemezés.
·  „Legyünk mi most az imádság nemzete! Ha újból megtanulunk imádkozni úgy, ahogy eleink imádkoztak, lesz honnét erőt és bizalmat merítenünk. Én is a magyar milliók imahadjáratában és édesanyám mostantól még szorosabbra fogott rózsafüzérében bízom. Ne veszítsétek el bizalmatokat! Tartsuk meg a mi reménységünk rendíthetetlen vallását. Ha van egymillió imádkozó magyar, nem félek a holnaptól!”  (Mindszenty József bíboros ) 
      Napi 15 perc háttérimát kérünk tőletek!
·        
Aki áldozatot, szolgálatot vállal, az nem veszít sem időt, sem mást, hanem
„…mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját, feleségét, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap és örökségül kapja az örök életet.”Mt19,29
A zarándoklat során 84 település polgármesterével és lakóival, és több, mint 100 egyházközség plébánosával és híveivel tudtunk imádkozni. 
Az elmúlt három évben több százan vettek részt a zarándoklaton. 
A legidősebb zarándoktársunk 91 éves volt, a legfiatalabb pedig 4 éves.

Szívből jövő hittel hívjuk és várjuk minden honfitársunkat!

Csatlakozzanak tetszőleges távolságra, időre! Bárhol be lehet kapcsolódni, és be lehet fejezni.
Isten előre el nem képzelhető ajándékokkal vár, és társunkul szegődik. 

  „…erkölcsi támogatásomról  biztosítom a zarándoklat valamennyi résztvevőjét, s azt a buzgó imádságaikkal  Istenünk irgalmába ajánlom      Orosz Atanáz püspök

Életükre és a tervezett zarándoklat megszervezésélre Isten áldását kérem.
Krisztusban szeretettel:
Dr.Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek"

„Teljes szívemből hiszem, hogy erre            „Ezen a zarándoklaton éltem át először 
 a Jerikó zarándoklatra nagy szüksége            ilyen nagy erővel a Mennyei Atya
van Magyarországnak”                                 gyengéd, ajándékozó szeretetét és a              Cseh Péter Mihály római katolikus              Vele való együttlét gondtalan boldog-
pap                                                                 ságát                              egy zarándok


                

                                                                                     

Elérhetőségeink: 
Kissné Rózsa Mária         Kiss Zoltán             Pácz Gábor
                         nyugati szakasz              keleti szakasz    országos koordinátor  
                          06-30/9945-187         06-20/556-2840       06-30/4999-726
      zarandoklevel@gmail.com         emmanuel550@gmail.com   gabor.paci@gmail.com                       


Follow by Email