Istennek átadott lelkület és szolgálat nemzetünk jövőjéért
Az Égiek régen és újabban is kifejezett kérése a Szent Anna Réten az engesztelő templom/kápolna felépítése. Sokan magukévá tették ezt a kérést, és szeretnék minél előbb felépíteni. Ezzel kapcsolatos égi üzeneteket olvasunk itt: hogy ezt hogyan tegyük, pontosabban hogyan ne tegyük, és mik a fontosak a kápolna felépítésével kapcsolatban.

Az engesztelő kápolna minden templomhoz hasonlóan külső jele lesz Isten jelenlétének. 
"Országotokat nem egy épület fogja fölemelni, hanem az Isten által elvárt lelkület: a hazaszeretet, az áldozatkészség, az Istenhez való hűség, az egység, a szeretet, az  önátadás, az önfeláldozás. 
Ezek az értékek azok, amiket egyedülálló módon képviselniük kell a magyaroknak példaként a nemzetek előtt. A gonosz lelkek az értékek lerombolásán munkálkodnak. Nektek az értékek építésén kell fáradoznotok. Törekedjetek arra, hogy Fiam lelkületében éljetek! Imádkozzatok a tisztánlátás kegyelméért, mert mindenkinek kivétel nélkül szüksége van rá!”

Ezért imádkozunk minden évben 42 napon át a Jerikó zarándoklaton
Jöjj velünk, és erősítsd  talentumaiddal ezt a szolgálatot!
A Szent Anna kápolnáról itt olvashatsz bővebben

Follow by Email