Adventi gondolatok december 6.„Az együtt imádkozó család együtt marad.”
(Forrás: YOUCAT – A katolikus egyház ifjúsági katekizmusa, ford. Kerényi Dénes, Kairosz Kiadó, Budapest, 2013)

Istenünk, te kinyilatkoztattad, hogy Üdvözítőt küldesz az egész világnak. Add, kérünk, hogy boldogan várjuk az ő dicsőséges születése napját. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Follow by Email