December 8. Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepe

December 8.
Különleges nap ez a mai.
A Szűzanyát ünnepeljük. De tulajdonképpen a ma ünnepelt esemény által az egész teremtett világ megváltozott.
Azt a "paradicsomi " állapotot, amelybe Isten megteremtette az embert, igazából el sem tudjuk képzelni.Ahol nincs bűn, nincs betegség, nincs fájdalom, idegeskedés, irigység, megbántás, , ahol teljes a harmónia Isten és ember, ember és ember között.
Ahol a teremtő Isten gondoskodó atyai szeretete ölel át úgy, hogy az embert körülvevő világ minden mozzanatán és tárgyán keresztül az Ő békéje takar be.
És akkor az ember  egy olyan pillanatban, amikor Istent távolabb érzi magától, eszik a jó és rossz tudásának a fájáról: vagyis a sátán csábítására  úgy dönt, hogy ő határozza meg majd , mi a jó és mi a rossz.
Ezzel összeomlik az Isten és ember közötti harmónia, az ember kiűzetik a paradicsomból. Előtte azonban Isten  bőrből ruhát készített az embernek (Ter 3,21). Mit jelent ez?
A bűn elkövetése után Isten előtt az ember szégyellte magát, szembesült meztelenségével, gyengeségével, sebezhetőségével-fűgefalevéllel takarta be testét-kifogásokkal, vádakkal bástyázta körül magát. Elzáródott, de legalábbis megnehezedett az Istennel való kapcsolat helyreállításának lehetősége. Ezért Isten takarta be az embert vígasztalást adva és reményt keltve. Ez a vígasz a második isteni személy: Jézus Krisztus.
Isten az Ő  előre elhatározott szándéka szerint helyreállította a megsérült teremtést azzal, hogy megteremtette a bűnbeesés előtti ember állapotában Máriát. Az ő Istenre hagyatkozása feltétel nélküli, szavait és tetteit áthatja a kegyelem, tiszta szívén át torzulás nélkül hallja és cselekszi Isten szavát. Az ő élete és életpályája minta  és cél minden ember számára.
Még ma ajánljuk fel magunkat Mária Szeplőtlen szívébe, járjon közben értünk, hogy közreműködői legyünk a bűn által megbillent teremtés helyre állításának.

Follow by Email