Adventi kalendárium december 2.

„Az igazi szeretet fáj. Mindig fájnia kell. Fájdalomnak kell lennie, ha valakit szeretünk, fáj, ha elhagyjuk, szeretnénk érte meghalni.”
(Forrás: YOUCAT – A katolikus egyház ifjúsági katekizmusa, ford. Kerényi Dénes, Budapest, Kairosz Kiadó, 2013)

Istenünk, mutasd meg hatalmad erejét. Kérünk, jöjj hozzánk és oltalmazz, hogy rosszra való hajlandóságunk veszedelmeitől megszabaduljunk, és kegyelmedből üdvözüljünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Follow by Email