Adventi gondolatok: december 8.
„A Szűzanya hivatása az volt, hogy az életébe fogadja Jézust. Elfogadta, hogy az Úr szolgálóleánya legyen. Aztán sietve elvitte Jézust Keresztelő Szent Jánosnak és az édesanyjának. Napjainkban is ugyanez az élő Jézus jön el hozzánk, s Máriához hasonlóan nekünk is sietve kell Őt adnunk másoknak.”
(Forrás: Kalkuttai Szent Teréz anya bölcsességei, ford. Antalóczi Lajos, Lazi Könyvkiadó, Szeged, 2016)

Istenünk, te méltó hajlékot készítettél Fiadnak a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásában, amikor őt Fiad halálának érdeméért eleve megóvtad minden bűntől. Szűz Mária közbenjárására engedd, hogy mi is tiszta lélekkel jussunk el hozzád. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Follow by Email