Adventi gondolatok: december 7.„A szeretet cselekedetei mindig az öröm cselekedetei. Ne keressétek a boldogságot: ha megőrzitek a szeretetet embertársaitok felé, megkapjátok. Ez Isten ajándéka.”
(Forrás: Teresio Bosco: Teréz anya – Isten mosolya, Don Bosco Kiadó, Budapest, 2004)

Mindenható Istenünk, te azt kívánod tőlünk, hogy előkészítsük Krisztus Urunk útját. Ne engedd, hogy gyöngeségeink letörjenek minket, míg mennyei Orvosunk érkezését várjuk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
Magyar Kurír

Follow by Email