Ferenc pápa: Kerüljük a „sminkelt” vallásosságot!!!

Jézus azt kéri tőlünk, alázattal tegyük a jót, kerüljük el a látszatvallásosságot, a színlelést – mondta Ferenc pápa reggel a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén.

A napi szentleckében (Gal 5,1–6) Pál apostol a galatákhoz írt levelében azt hangsúlyozza, hogy Isten előtt nem a törvény külső megtartása számít, hanem a szeretetből fakadó tettekben megnyilvánuló hit. Az evangéliumban (Lk 11,37–41) pedig Jézus elítéli azokat, akik a külső látszatra sokat adnak, de a belső, lelki tisztasággal nem törődnek. A pápa homíliájában a belső hitelességet emelte ki, míg erős szavakkal szólt a „sminkelt vallásosság” ellen.
A két szentírási szakasz nyomán a Szentatya a színlelés, a látszat, a külsődleges magatartás veszélyeire intett Jézus szavait idézve: „Ti, farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal.” Hozzátette, hogy az Úr nagyon gyakran az emberek szemére veti: „A ti bensőtök rossz, nem igaz, és nem szabad. Rabszolgák vagytok, mert nem fogadtátok el az igazságosságot, ami az Istentől ered, az igazságosságot, amit Jézus adott nekünk”.
Az evangélium egy másik részletében – folytatta a pápa – azt kéri tőlünk Jézus, úgy imádkozzunk, hogy ne mutogassuk közben magunkat. Némelyek oly arcátlanok voltak, hogy nem szégyellték mutogatni magukat imádság és alamizsnaosztás közben, csak hogy megcsodálják őket. Az Úr azonban az alázat útját jelzi, nemet mondva a „sminkelt vallásosságra”.
Ami valójában számít, az a szabadság, melyet a megváltás, a szeretet és az atyai újjáteremtés adott nekünk. A belső szabadság az a szabadság, mely a jót rejtve teszi, anélkül hogy szétkürtölné azt, hiszen az igazi vallásosság útja valójában Jézus útja, az alázat, a megalázkodás – figyelmeztetett a Szentatya. – Jézus pedig, ahogy Pál tanítja a filippi híveknek, megalázta és kiüresítette magát. Ez az egyetlen út, mely elveszi tőlünk az önzést, a kapzsiságot, a hiúságot, a gőgösséget és az evilágiságot. Ezzel szemben az a nép, melyet Jézus kritikával illet, a „sminkelt vallásosságot” követi: a látszatot, a megjelenést, a magamutogatást… Jézus maga egy nagyon erős kifejezést használ erre: „Fehérre meszelt sír vagytok, kívülről szép, de belülről teli minden undoksággal…”
Jézus arra hív bennünket, hogy a jót alázattal tegyük. Minden jót megtehetünk, csak tegyük alázatosan, ahogy Jézus. Mindaz, ami nem a Jézus által szerzett megváltásból fakad, hanem saját magunkból és a mi biztonságunkból, nem szolgál semmire. A megváltás az alázat és a megalázkodás útján jön el, mert nincs alázat, mely nem megalázkodásból eredne, ahogy ezt a kereszten megalázkodott Jézusnál látjuk. Kérjük az Urat, segítsen, hogy ne fáradjunk bele ezen az úton járni, hogy tudjuk elvetni a látszatvallásosságot, a színlelést! Haladjunk előre csendesen, tegyük a jót ingyen, ahogy azt ingyen kaptuk már a belső szabadságunkkal. Az Úr az, aki megőrzi bennünk ezt a belső szabadságot! – zárta kedd reggeli szentmiséje homíliáját Ferenc pápa.
Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Follow by Email