ZARÁNDOKOK ETIKAI KÓDEXE


ZARÁNDOKOK ETIKAI KÓDEXE

A zarándoklat során testi és lelki próbatételek elé kerülhetünk. Etikai kódexünket a több éves, szervezett zarándoklatokon szerzett tapasztalataink alapján alakítottuk ki. Az etikai kódex bevezetésének célja, hogy alkalmazásával a közösség megvédje a zarándoklókat a kellemetlen rossz élményektől, veszélyektől, és hozzásegítse őket a közösségben megélhető irgalmas szeretet gyakorlásához, elősegítse a lelki élmények megélését.

Mindenki egyéni lelki céllal, vagy egy meghatározott célért engesztelve zarándokol. De a csoportnak egy közös imaszándéka is lehet, ezt a csoport közössége maga alakítja ki a zarándoklat kezdetén.

Alapvető erkölcsi szabályok:

A zarándok betartja az alapvető erkölcsi, közösségi együttélési szabályokat, a szeretetparancs határozza meg viselkedését. (1. Kor. 13. 4-7) Kerüli a kihívó öltözködést és viselkedést.

Az Út jelképei:

A zarándoklaton a zarándok annak jelképeit (zászlaját, pólóját, kitűzőjét) elfogadja és büszkén viseli.

Vendéglátás:

Utunk során a szeretetteljes ingyenes baráti vendéglátástól kezdve a kifejezetten piaci alapú vendéglátással bezárólag, többféle ellátásban lesz részünk a zarándokoknak. A zarándok nem követelődzik. Mindent köszönettel elfogadhat, amit jó szívvel adnak, háborgás nélkül alkalmazkodik a körülményekhez.

Napirend:

A zarándok napirendje meghatározott. A napirendet a zarándoklat vezetője módosíthatja a körülményeknek megfelelően. A zarándok kifejezi egyéni nehézségeit, problémáit, és aláveti magát a vezető döntésének. Megbízik benne.
A zarándoklat során az imaprogramokban nem köteles részt venni a zarándok, de nem zavarhatja az imádkozókat. A silencium (csönd) szintén imádság.
Annak érdekében, hogy a tervezett menetrend szerint haladhasson a csoport, a zarándok mindent megtesz, hogy a tempót tartsa. A tempót a vezető diktálja. A menet élén a kereszt, illetve a zászló halad, azt nem illik megelőzni, a csoport együtt halad.

Korlátozással használható dolgok:

A zarándok a zarándoklat során korlátozottan dohányozhat, a csoporttól való térbeli és időbeli elkülönüléssel. A mobil telefon napközbeni használata nem ajánlott. A csoport összetartást gyengíti a napközbeni zenehallgatás, ezért ennek mellőzése szükséges. A zarándoklaton a mértéktelen alkoholfogyasztás kizáró ok.

Konfliktuskezelés:

A csoportos szervezett zarándoklatból a résztvevő kizárható, amennyiben megszegi az általa előre elfogadott szabályokat, és ezzel súlyosan veszélyezteti a zarándoklat célba érkezését, jelentős erkölcsi vagy anyagi kárt okoz. 
A konfliktus kezelés módja:
A vezető értesül a problémáról
Mérlegelés után a vezető külön-külön, négyszemközt beszél az érintettekkel. Szükség esetén figyelmezteti őket.
A csoport elé tárják a problémát, lehetőleg lelki vezető vagy atya jelenlétében.
A csoport és a lelki vezető véleményének kikérése után a vezető dönt a kizárásról.

A vezető:

A jó vezető magabiztos, határozott, ismerje az utat, rendelkezzen némi pszichológiai érzékkel.  Egyben rugalmas, megfelelően tud reagálni a nem várt helyzetekre, nem diktatórikus, de a demokrácia sem jó, a vezetőnek döntési joga van, alakíthatja a napirendet, ezt megfelelően tudja kommunikálni  a csoport felé.
Folyamatosan „figyeli” a csoportját, megelőzi a konfliktusokat( ha kell azonnal-ott kezeli, nem hordozza ezt se a zarándok, se a csoport), a derű és szeretet légkörét teremti meg. Nem gerjeszti a problémákat, nem kelt pánikot….jó politikusként, a „jó gazda” szerepét tölti be az út során. A vezető személyisége nagymértékben hozzájárul a zarándoklat”sikeréhez”. Nem csak fizikailag, lelkileg is egészséges, empatikus és nyitott.


Follow by Email