TUDNIVALÓK A JERIKÓ GYALOGOS ZARÁNDOKLATHOZ
A zarándoklat kivonulás a világból, találkozás Istennel, önmagammal és egymással. A zarándok tekintete elsősorban befelé és fölfelé irányul. 

A Jerikó zarándoklat missziós és prófétai szolgálat középpontban az imával. Elhívás arra, hogy a földért, amit a lábunk érint, az ottélőkért, egész nemzetünkért Isten szabadító kegyelmének és áldásai kiárasztásának alkalmas eszközei legyünk.

A Jerikó zarándoklat zarándokai útjuk során minden érintett településért imádkoznak. A napi célállomásra az adott nap délutánján érkeznek meg, ahol fogadják őket, majd a templomban kihelsyezett Oltáriszentség előtt imádkoznak a helyi polgárokkal a településért, családokért, gyermekekért, majd szentmisén vesznek részt. Ide várjuk közös imára és eligazításra azokat a helyi lakosokat, akik másnap reggeltől csatlakoznak a zarándokcsoporthoz.

Ezt követően az előző településen lakó egynapos zarándokok hazautaznak. 
A továbbhaladó zarándokok a településen, a plébánia, illetve az önkormányzat által részükre biztosított helyen  alszanak.

Következő reggel a hozzájuk csatlakozó helyi  egynapos zarándokokkal és az önkormányzat által delegált útvonalvezetővel kijelölik a csoport vezetőjét, a sereghajtót, (akinek láthatósági mellényt kell viselnie, és aki leghátul megy és felelős azért, hogy senki ne maradjon le), az imafelelőst, az énekfelelőst. Ha meleg nap várható, célszerű minél előbb elindulni és a forró déli órákban hosszabb pihenőt tartani. Fontos, hogy feltöltött, működőképes mobiltelefon legyen legalább két személynél, és 1 darab kisméretű elsősegélycsomag a csoportnál.

A legelöl és a leghátul haladó személy lehetőleg tapasztalt, ideális esetben turista gyakorlattal rendelkező személy legyen. Az útra mindenkinél legyen sapka, esőkabát, legalább fél liter ivóvíz. Az összes csomag (hátizsák) súlya legfeljebb a személy testsúlyának egytizede lehet.

A ruházat könnyű, jól szellőző, lehetőleg pamut, a lábbeli könnyű, de stabil tartást biztosító legyen. Aki rendszeres gyógyszert szed, otthon ne felejtse! 

Alkoholt nem fogyasztunk a zarándoklaton és nem dohányzunk!

A zarándoklat jó terep arra, hogy gyakoroljuk az isteni erényeket: a figyelmességet, alázatot, szelídséget, szeretetet, megbocsátást, türelmet, jóságot.  Kerüljük a hangos szóváltást, kiabálást, szemetelést! Figyeljünk egymásra, vonjuk be szeretetünkbe a magányosokat, vegyük észre a nehézséggel küszködőket! A zarándokút alatt az ima a meghatározó tevékenység. Ezen a zarándokúton engesztelést végzünk nemzetünkért, és Isten kegyelméből azt a méltóságot kaptuk az Úrtól, hogy közbenjárói lehetünk népünknek. 

Az úton reggel az indulás után, ebéd előtt és délután tartunk imaórát. Reggel a zsolozsma, a rózsafűzér, a zarándoklat imáinak elmondása után a napi olvasmányok felolvasását 15 perc egyéni csendes elmélkedés követi, majd megosztás következik. Ennek befejeztével alkalom nyílik csendes egyéni beszélgetésre,  egymás megismerésére,  mindezt a zarándoklathoz kapcsolódó témákban. Aki énekel, kétszeresen imádkozik. A kijelölt énekfelelős vezetésével naponta többször dicsőítjük Istent énekünkkel.  Arra törekedjünk, hogy személyiségünkkel, szavainkkal, tetteinkkel a velünk gyaloglók lelki épülését, hitének elmélyítését szolgáljuk! 

Tartsuk szem előtt, hogy az ítélkezés, a negatív szavak megsebeznek, lehangolnak, a pozitív szavak, dicséret gyógyítanak.  Az úton legalább kétóránként pihenőt kell tartani 15-30 perces tartamban. Az ebéd elfogyasztására közúti forgalomtól mentes, csendes és veszélytelen helyszínt válasszunk, lehetőleg olyat, ahol van ivóvíz és WC. A szemeteket mindenki maga gyűjti, és csak szeméttartókba helyezi el. Indulás előtt mindenki töltse fel ivóvízkészletét!


Follow by Email