ÚTRAVALÓ - MILYEN MÉLYEN ÉL BENNEM KRISZTUS?
Amikor egyszer a sokaság [Jézushoz] tódult, és hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezáret-tó partján állott. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt; a halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: "Evezz a mélyre és vessétek ki hálóitokat fogásra!" (Lk 5,1-4)

Óriási az érdeklődés a vándortanító Jézus igehirdetése iránt: tömegek tódulnak utána, nagy szomjúsággal hallgatják a Mestert. A parthoz közel pedig két halászhajóban fáradt halászok a hálókat takarítják. Hal nemigen akadt benne, csak összeszedett vízinövény, limlom, szemét. Egész éjjel hiába fáradtak, ennyi volt a "zsákmányuk". Most jár a kezük, s közben fél füllel oda is figyelnek Jézusra

Biztosan jól beszél, ha ilyen sokan kíváncsiak szavára! Meglepő szívességet kér Jézus az egyik halásztól. Így is mondhatjuk: megkörnyékezi a kudarcuk miatt szomorkodó Simont. Elkéri a hajót, kissé beljebb eveznek, s Jézus onnan tanítja a parton elhelyezkedett sokaságot. Elgondolkodtató, hogy a kérést Simon szó nélkül teljesíti. Nem kérdezi: "Miért tegyek így?! Mit kapok ezért?" Később bizonyára büszke volt arra, hogy hajóját Jézus szószékként használta, pedig akkor még nem is tudta, kinek adott helyet. 

Az igehirdetés után Jézus így fordult a halászhoz: "Evezz a mélyre!" Meg akarja hálálni Simon szívességét? Üres a zsebe, üres a tenyere, de ha hallgat rá a halász, nem fogja megbánni. Simon beleegyezése végül nem feltétele az eredménynek, de az esetleges ellenszegülés megakadályozná Jézus hatalmának érvényesülését. Jézus tanítványai sokszor kerülnek ilyen helyzetbe. Egyetlen mondatot, csak az első lépést értik. 

Fülöpöt így indította az Úr angyala: "...menj [...] a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen." (ApCsel 8,26) Fülöp el indult, s így találkozott az etióp kincstárnokkal, aki hitre jutott, s meg is keresztelkedett. Nem Fülöp érdeme az eredmény, de ha ő akadékoskodik, nem találkozott volna az evangéliumra éhes utazóval. Akadálya lett volna Isten munkájának. "Evezz a mélyre!" Átvitt értelemben is sokat mondó jézusi szó! Elmélyültebben, jobban odafigyelve vizsgáld meg az Írást, ha abban meg akarsz találni engem, mondja Jézus. Akkor ő felfedi magát. Ez az ő ajándéka. Ha nem hallgatok rá, akadálya leszek a találkozásnak!

Uram!

Nem ismerlek eléggé! Igaz, többször elutasítottalak. Taníts meg rád hallgatni! Mutasd meg, hogy felszólításodnak, máshoz való küldésednek értelme van! A régi ének szavaival kérlek: "Csak egy lépést mutass, s elég nekem!" 

Ámen.

Follow by Email