A NAP IGÉJE - ENGEDJÉTEK HOZZÁM A GYERMEKEKET


Jézus mondja:Engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.” Mk 10,14

Uram!

Te és a gyermek - ti együvé tartoztok. Ezt sok szóval hirdetted. Leghitelesebben ez a bibliai kép üzeni ezt nekünk.. 
Az idők múlásával  azonban ezen a képen valami fájdalmas változás történt. Nem a Te alakodon. Nem is a gyermekeken. Az anyákon és a tanítványokon figyelem ezt a változást. A Biblia őrzi a kép eredeti vonásait. Eszerint az anyák áldó kezed alá vitték kincseiket, gyermekeiket. Szándékukkal beleütköztek a tanítványok elutasító magatartásába. Csak a Te erélyes szavad teremtett tiszta helyzetet. Ha azonban a képnek azt a változatát nézem, melyet mostanában az élet tart elém, akkor a változás ez: ma élő tanítványaid végre megértették a gyermekeket féltő szeretetedet, de ehelyett most gyakran a szülőkből hiányzik a gyermekeiért való imádság és az irántad való bizalom, mellyel őket - a jövőt - rábíznák bizalommal a Te kezedre.

Drága Jézusunk!

Ma áldó kezed alá hozzuk gyermekeinket, unokáinkat. Tieid ők, mi csak rövid időre kaptuk őket. Szorítsd őket magadhoz, öleld át őket megvédve a mai világ minden szennyétől, csábító mérgétől, felragyogtatva bennük a Te szent arcodat!

Follow by Email