JERIKÓ ZARÁNDOKLAT 2017. - AUGUSZTUS 15-én indulunk Esztergomból


A Jerikó zarándoklat 2017. évi országos zarándoklata augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján indul Esztergomból, a ferences templom kapujától reggel 7 órakor Nyergesújfalu felé. A zarándoklat másik csoportja ugyaninnen indul Márianosztra felé a ferences zarándoklattal együtt.(A Jerikó zarándoklat keleti útvonala  és a ferences zarándoklat útvonala Esztergomtól Szécsényig megegyezik , így tehát együtt halad
augusztus 18-ig, és a következő napon elbúcsúzva a ferencesektől halad tovább Litke felé.


Mindkét csoport (Kelet / Nyugat)saját "Jerikós" zászlóval halad, és azt az érintett településeken a polgármesterek egy szalagot tűzve rá üdvözlik a zarándokokat, akik a helyi templomban a plébános vezetésével imádkoznak a településért, a családokért, gyermekekért, vezetőkért, és szentmisén vesznek részt.

Az útvonalon haladva a Jerikó imafüzetből imádkozunk, énekelünk. Mielőtt egy településre beérünk, megállunk, és imádságban kérjük Isten szabadítását és áldását az ottlakókra.
  
Az imafüzet  reggeli imádsága után felolvassuk a napi olvasmányokat, ezeken elmélkedünk, majd elmondjuk az örvendetes rózsafűzért. Közben énekelünk. Egyéni imaszándékokat  megfogalmazva elimádkozzuk a Szent Pio kilencedet.  Délben az imafüzet déli imaóráját imádkozzuk el, és elmondjuk utána a fájdalmas rózsafűzért. Három órakor az Irgalmasság rózsafűzére következik, utána másodszor a Szent Pio kilenced. A napi végállomásra beérve a templomban elmondjuk a helyi hívekkel, polgárokkal a plébános vezetésével a kitett Oltáriszentség előtt a Jerikó imaórát, és szentmisén veszünk részt. Kötetlenül beszélgetünk gondjaikról, örömeikről, a Jerikó zarándoklat imaszándékairól a jelenlévőkkel. Igény esetén imádkozunk a betegekért, és hívunk mindenkit  a másnapi zarándoklatra.

Útközben kezünk ügyében van a zarándoklat szórólapja, melyet a minket megszólítóknak átadunk. A zarándoklat kiváló alkalom arra, hogy a saját gyarlóságainkkal szembesüljünk, bűnbánatra jussunk, és engeszteljünk. Nincs más dolgunk egész nap, mint a lelkünkkel foglalkozni, amire igen kevés idő jut a hétköznapi élet során. Itt végre egyedül maradhatunk önmagunkkal és Istennel. Ez kezdetben lehet, hogy kellemetlen és kényelmetlen. Örökéletünknek azonban  ez a két alapvető  és sorsdöntő személyes kapcsolata.  Így válik ez a zarándoklat a nemzetünkért végzett engesztelés mellett a saját lelki életünk javítóműhelyévé.
Follow by Email