Jöjj, Szentlélek!

Pünkösdöt várjuk
 Jöjj, Szentlélek


Urunk Mennybemenetele  Húsvét 7. hete 2018. május 13.


„Aztán így szólt hozzájuk:  „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.  Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.  Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak.”
Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján, ők meg elmentek, s mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta.Május 12-én szombaton Szentendrén tartottak a helyi hívek hét éves imahadjárat első alkalmaként  Jerikó zarándoklatot, melyen körülimádkozták városukat. A reggeli gyülekezőre közel száz  katolikus hívő gyűlt össze, köztük harmincegy-néhány cserkész. Az útvonal négy szakaszát négy zarándokcsoport egyikével imádkoztuk végig a koranyári szikrázó napsütésben. A gyülekezőn elmondott imádságok után Blankenstein György plébános és Nagy Sándor káplán atyák áldásával indultunk el az egyenként közel 10km-es útra, melyen minden korosztály képviseltette magát. Az útra óvodások is jöttek szüleikkel, akik rózsafűzérrel a kézben fegyelmezetten és vidáman imádkoztak velünk. A zarándoklat szentmisével fejeződött be, melynek végén a plébános atya vezetésével a Szűzanya oltárára helyezett Szent Korona másolata előtt Szentendrét a Magyarok Nagyasszonya oltalmába ajánlottuk.
A következő években folytatódik ez az engesztelés Szentendre polgárainak megtéréséért, a város lelki és erkölcsi megújulásáért.