Vae victis -Jaj a legyőzötteknek (?)

Örömmel és lelkesen olvastam az országgyűlési választások előtt az imára szóló felhívások sokaságát, bár a végén úgy éreztem, ebből is divat kezdett lenni, és a bölcs mértéktartást felülmúlta a kétkedő aggódás.
Most, az eredmények tudatában az tapasztalható, hogy a korábbi félelem gátját átszakították az eredmény számszerű adatai, és az akkori aggódás az ellenfél ellenséggé változtatásává,  kárörömmé, a másik oldal megbélyegzésévé változott. Ebből a szempontból tökéletesen érdektelen, hogy milyen a másik oldal, mert identitásunkat, hozzáállásunkat nem annak minősége kellene, hogy meghatározza.
Keresztényként ők is Isten szeretett gyermekei. S noha ez a megállapítás, lehet, hogy egyesekben kiveri a biztosítékot, javaslom, kóstolgassák ezt, mert csak ennek felvállalásával és megcselekvésével lehetünk valódi keresztények, s csak így tehetünk az ő megtérésükért.
Mire indíthat valakit a gyűlölet, a megvetés, lekicsinylés,  a káröröm?
Fájdalmas, hogy magukat kereszténynek mondó és hirdető emberek megbélyegeznek, beszennyeznek másokat. Úgy gondolják, visszaadják nekik, amit azok megérdemelnek tetteikért.  És a világ  szerint igazuk lehet.

Keresztény= krisztusi. Ki tehetjük a ma valóságában a kettő fogalom közé az egyenlőségjelet?
"Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztusról...Korábbi életetekkel ellentétben vessétek le tehát a régi embert, akit a megtévesztő kívánság romlásba dönt. 23Újuljatok meg lelketekben és gondolkodástokban, 24s öltsétek magatokra az új embert, aki Isten hasonlóságára tiszta igazságban és szentségben alkotott teremtmény.      " Ef 4,20 
Mert nem csak a test szükségeire vonatkozik:
"Ha ellenséged éhes, adj neki kenyeret, hogyha meg szomjas, adjál neki vizet! Így izzó parazsat gyűjtesz a fejére, és majd megfizeti neked az Úr." Péld 25,21-22

Múlhatatlanul szükséges, hogy  keresztény identitásunkban megújuljunk, és Krisztus igazi arcát tudjuk felmutatni a világnak. 
Tudjuk-e meglátni a rossz úton járóban a kereső, a szenvedő, a sérült embert? Elhisszük-e  Istennek, hogy őt is szereti, és ő Neki fontos? Lehet, hogy Isten épp engem küldött hozzá, hogy felmutassam Krisztus irgalmas arcát?