LELKI ÚTRAVALÓ - ADJ INNOM


Uram!
Fáradt vándorként, a déli forróságtól eltikkadva telepedtél le Jákob kútja mellé. Adott-e neked ez az asszony végül is innod, azt nem tudom. Mindenesetre vonakodott, ezt látom.
De világosan áll előttem lelkigondozásod csodája. Emberi ésszel keresve is nehezen lehetett volna alkalmatlanabbnak látszó embert találni evangéliumod elfogadására. Megváltó szereteted azonban itt is megtermette gyümölcsét. Ennek az asszonynak a lelkében "örök életre buzgó víznek kútfejét" nyitottad meg, a Te jelenlétedben megjelent a mennyország.
Az ember fukarsága, lelki vaksága, szegénysége és a Te bőkezűséged között mindig is ez az arány. Az emberi gyengeséget mindig ilyen nemesen szégyeníti meg a Te szerelmed.
Uram!
Hasonló lelkigondozásodat én már régidő óta tapasztalom. Légy áldott felém nyújtott karodért, felém sugárzó szeretetedért! Hálát adok Neked, hogy Általad növekedhetem a jóban!  Ha most akaratod elbocsát erre az új napomra, taníts fölfigyelnem mai szavadra: "Adj innom". Van egy igen komoly hangú példázatod (Máté 25,31-46), melyben megtanítasz arra, miképpen teljesíthetem ezt a nagy kívánságodat. Uram, Jézus: fogd meg a kezem, és vezess ezen az úton!

Lelki útravalónk Ordass Lajos: Útravaló című kötetéből való.

Follow by Email