LELKI ÚTRAVALÓ - Mester, te vagy az Isten Fia, te vagy Izráel királya!"

Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik feléje, azt mondta róla: "Íme, egy igazi izraelita, akiben nincsen álnokság." Nátánáel megkérdezte tőle: "Honnan ismersz engem?" Jézus így válaszolt neki: "Mielőtt Fülöp idehívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál." Nátánáel így szólt hozzá: "Mester, te vagy az Isten Fia, te vagy Izráel királya!" Jézus így válaszolt neki: "Mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni." (Jn 1,47-50)

Néhány ember keresi és várja a Messiást, Jézus pedig tanítványokat keres magának. A fejezet szereplői - János és András, Péter, Fülöp és Nátánáel - örvendezve mondják el egymásnak a keresés és a megtalálás történetét. Örömükben alig veszik észre, hogy tulajdonképpen nem ők találták meg Jézust. Jézus talált rájuk. Nátánáel megdöbbent azon, hogy Jézus ismeri őt. Jól ismeri, s látta, amikor a fügefa alatt ült. A kifejezés - "a fügefa alatt ülni" - a tórával, a törvénnyel való alapos foglalkozást jelentette. Jézus a nevét is tudta. Ez ma jelentősebb pozitívum, mint akkor. Ma, az eltömegesedés korában "egy" vagyunk a tömegben. 

Adóalany és ügyfél, választópolgár és vásárló, nevünk helyett is sokszor a személyi számunk és különböző jelszók szerepelnek. Abban biztosak lehetünk, hogy Urunk név szerint ismer. S abban is reménykedhetünk, hogy kegyelméből nevünk "benne van az élet könyvében" (Fil 4,3). Jézus Nátánáelt is, minket is jobban ismer, mint mi saját magunkat. Ismeri görbe útjainkat, sötétben elkövetett tetteinket is. Ám ismeri a sokszor csak felületesen megfogalmazott belső vágyunkat: szeretnénk egészen Isten akarata szerint élni. Vagy fogadkozásunkat: szeretnénk megváltoztatni nehéz természetünk másokat zavaró vonásait. 

Aki így ismer, annak hatalma van felettünk. Több, mint a vámtisztnek, aki átvilágítja csomagjainkat, nagyobb, mint az orvosnak, aki műszereivel "belénk lát", s leleteink alapján diagnózist állít ki rólunk. Jézus még többet tud rólunk, mindent tud felőlünk. Azt is tudja, kik voltunk. Ám azt is, ki lehet belőlünk, mert ismeri a bűnbocsánat erejét! Jézus azt várja, hogy a vele való ismeret kölcsönös legyen. Biztatja Nátánáelt, hogy nagyobb dolgokat lát majd. Csodálatos tapasztalatokat ígér. Elmélyülést az ő megismerésében. Őt megismerni azonban csak követése során lehet. Bárki közülünk biztos lehet abban, hogy Megváltó Jézusunk kezében van múltunk, jelenünk és jövendőnk. A legjobb helyen!

Uram!

Jézus, mennynek ragyogása, Rajta sose téved el.
Járj át tiszta fényeddel! Igéd szüntelen világol.
Ki ösvényed megtalálja, Te vezetsz ki a homályból. (EÉ 400,1)

Ámen.

Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben című kötetéből való

Follow by Email