Szentlélek! Munkálkodj bennünk minden napon!

Május 21.
Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt
kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: "Mit tegyünk,
atyámfiai, férfiak?" Péter így válaszolt: "Térjetek meg, és
keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében [...]."
(ApCsel 2,37-38)

Pünkösd csodájának egyetlen magyarázata van, a Szentlélek
jelenléte. Hiszen a tanítványok:Pünkösdig hallgattak. Vártak.
Hallgattak. Szívükben szunnyadt a húsvéti hír.
Nem mentek vele. Egyhelyben maradtak.
Aztán pünkösd lett, és ütött az óra.
Zendült a szó: Lélek volt és erő. És háromezren állottak elő
egyetlen prédikációra.
(Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után) Péter prédikált, s ebbe az
élő szóval elmondott igehirdetésbe "öltözött bele", ebben volt
jelen a Szentlélek. Ő tette hitelessé, ő ragadta meg
mondanivalójával a hallgatókat, és éppen a Jézusról - a
megfeszítettről és a feltámasztottról - szóló mondatokat tette
hang súlyossá. Hiszen "a Szentlélek egyedül Jézus Krisztust akarja
prédikálni. Szegény Szentlélek semmi máshoz nem ért. Mint egy
hárfás, akit kinevetnek az emberek, mert olyan hárfán játszik,
amelynek csak egy húrja van. Ilyen a Szentlélek, csak egy húrja van,
amin játszani tud: egyedül Krisztus!" (Luther)
Az igehirdetés "szíven találta" a hallgatókat. Kérdésük mögött
ott van megrettenésük. Amit népük tett Jézussal, jóvátenni már
nem lehet. Nem keresnek mentséget, nem vonják ki magukat a
felelősség alól. S a "térjetek meg!" felszólításra készek
elismerni vétküket. A megtérés lényege éppen a bűnbánat. A bűn
gyökereinek elismerése: eredendően bizalmatlanok és hűtlenek
vagyunk Teremtőnkkel szemben, szeretetlenek és igazságtalanok egymás
iránt.
Akik ezt elismerték, megkeresztelkedtek. Egyetlen prédikációra -
háromezren. Így tartozik össze a megtérés a keresztséggel, a
keresztség a megtéréssel. A megtérés itt azt jelenti: hisszük és
tudjuk, hogy a keresztségben Isten Jézus Krisztusért gyermekévé
fogadott. Hisszük, hogy amikor homlokunkra hullt a "keresztvíz drága
cseppje", akkor az Isten igéjével "együtt használt" víz lemosta
bűneinket. A "Szentlélekben való újjászületés fürdőjében"
megfulladt a régi énünk, s feltámadt az Isten akaratát kereső új
emberünk.

Uram!
Segíts a keresztségben elnyert kegyelem erejével naponta meghalnom
a bűnnek, s naponta feltámadnom új életre! Köszönöm, hogy amit
elkezdtél bennem, azt véghez akarod vinni. Ámen.

Lelki útravalónk Zászkaliczky Pál: Vetés közben [7] című
kötetéből való.

Follow by Email