Adventi gondolatok: december 12.


„Életeteknek az Eucharisztia köré kell fonódnia. Szemeteket fordítsátok felé, mert ő a fény; szíveteket vigyétek egészen közel isteni szívéhez; kérjetek tőle kegyelmet, hogy megismerjétek őt; kérjetek szeretetet, hogy szeressétek őt, kedvet, hogy szolgáljatok neki. Keressétek őt vágyakozva.”
(Forrás: YOUCAT – A katolikus egyház ifjúsági katekizmusa, ford. Kerényi Dénes, Kairosz Kiadó, Budapest, 2013)

Urunk, Istenünk, méltasd figyelemre könyörgő szavunkat, és árassz világosságot szívünk homályába Fiad kegyelmével, amikor eljön hozzánk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Follow by Email