Adj nekünk, Uram, papi hivatásokat!

Hadd osszak meg egy nagy örömhírt, és kérjem imáitokat:

Holnap Csegöldön áldozópappá szenteli Orosz Atanáz püspök atya Gajdos László diakonust.
Imádkozzunk érte, hogy egész élete folyamán a feltámadt Krisztust tudja megjeleníteni és elvinni az emberek szívébe! Krisztus szent Vére takarja be és oltalmazza őt és családját! Amen!

Follow by Email