A kíméletlen harc-életünk valósága

"Ezután nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. A sárkány és angyalai védekeztek, De legyőzték a Bárány vérével és tanúságuk szavával," Jel 12,7,11


Ugyanennek a harcnak kell végbemennie e földön a látható egyházban is. Ezt a harcot nem az angyalok vívják, hanem a keresztények, akik hitükkel Krisztus országának polgárai. Harcolnak az ördöggel, aki a világot elhiteti. Nincs a földön más harc, csak ez az egy. E harc fegyvere nem páncél, kard, dárda, puska, vagy testi erő, hanem az ige egyedül. Ahogy olvassuk is: "De legyőzték a Bárány vérével és tanúságuk szavával." E bizonyságtétellel, vagyis az ige hirdetésével és megvallásával verik le az ördögöt, mikor közéjük akar lopakodni, hogy kibuktassa őket üdvösségükből, itt a hitből, ott a szemtől-szemben való látásból.

Follow by Email